St1 utökar sin verksamhet med betalningstjänster inom finanssektorn

St1 Finance AB har etablerats för att med licens utfärdad av Finansinspektionen tillhandahålla nya betaltjänster. St1 vill erbjuda en förbättrad betalningsupplevelse och individuellt anpassade erbjudanden till sina kunder med nya St1 Way-Appen.

Nya St1 Mastercard lanseras nu i Finland och Sverige. St1 Mastercard kan ansökas direkt i St1 Way-Appen. St1 Mastercard utfärdas digitalt inom några minuter vid godkänd ansökan och kan användas direkt via kontaktlösa betalningstjänster. Det gör det enkelt och säkert för konsumenter att använda en digital version av kortet omedelbart efter att ansökan godkänts i St1-Appen. Naturligtvis kommer kunden också att få ett fysiskt kort.

Med St1 Mastercard får kunden ett kort utan årsavgift som möjliggör för moderna betalningstjänster utan att behöva byta bank. 

St1-Appen kommer även att introducera andra användbara funktioner inom kort. Som t ex mobil betalning av drivmedel på St1-stationer, hitta närmsta station, en tydlig översikt av transaktioner genomförda med St1 Mastercard, kvitton och mycket mer.

St1-Appen är en kostnadsfri mobilapplikation, som kan laddas ner på App Store. Applikationen fungerar med iOS 11 (iPhone 5 eller senare).

"Vi måste hålla oss ajour med utvecklingen i marknaden och förstå vad kunderna vill ha i framtiden. Genom att utvidga vår verksamhet med betalningstjänster inom finanssektorn och mobila betalningar av drivmedel vill vi tillhandahålla den bästa kundupplevelsen ", säger Kim Wiio, VD för St1 Nordic Oy.

www.st1finance.fi, www.st1finance.se


För ytterligare information kontakta:
Hilde Wahl, VD, St1 Sverige AB, tel. +46 855 548 560
Kim Wiio, VD, St1 Nordic Oy, tel. +358 105 5711

St1 är ett nordiskt energibolag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. St1 bedriver forskning och utveckling kring energilösningar som är såväl ekonomiskt lönsamma som miljövänliga. St1 består av två systergrupper; St1 Nordic och St1 Group. St1 Nordics fokus är bränslemarknaden i Finland, Sverige och Norge, samt att skapa nya möjligheter inom förnybar energi, som exempelvis avfallsbaserade avancerade etanolbränslen eller industriell vindkraft. Företaget har 1400 stycken St1- samt Shellstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 Group fokuserar på oljeraffinering. Bolaget har idag huvudkontor i Helsingfors och 700 anställda i Finland, Sverige och Norge. St1 Group planeras fusionera med St1 Nordic den 31 december 2017. För mer information, se www.st1.eu.

arrow-right
Föregående
Apple Pay görs nu tillgängligt för St1s kunder

24.10.17

Nästa
St1 Group Oy merged into St1 Nordic Oy

02.01.18

Mer intressant läsning

Se alla inlägg