Produkt- och säkerhetsdatablad

Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra produkter

Produkt- och säkerhetsdatablad

  • Produktbladet beskriver produktens egenskaper och användningsområden.
  • I säkerhetsdatabladet finns information om säker hantering av produkten.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet.

Produktblad St1 stationer

Produktblad Direktleverans

Vi säljer även drivmedel, eldningsoljor och andra petroleumprodukter till större slutförbrukare som industrier och åkerier. Här nedan finns kompletterande produktblad för de produkter som endast finns för direktleverans.

Säkerhetsdatablad

Safety data sheets

1st REnewable Diesel, Bensin, Diesel, Fordonsgas och E85

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På våra stationer finns vår miljökämpe 1st REnewable Diesel.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

fgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.