Produkt- och säkerhetsdatablad

Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra produkter

Produkt- och säkerhetsdatablad

  • Produktbladet beskriver produktens egenskaper och användningsområden.
  • I säkerhetsdatabladet finns information om säker hantering av produkten.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet.

Produktblad St1 stationer

Produktblad bulk & marin

Vi säljer även drivmedel, eldningsoljor och andra petroleumprodukter till större slutförbrukare som industrier och åkerier. Här nedan finns kompletterande produktblad för de produkter som endast finns för direktleverans och avhämtning på depå.

Grönfärgad eldningsolja och diesel blir blå
Från och med den 1 juli 2023 införs nya bestämmelser för märkning av färgad eldningsolja och diesel. Den idag grönfärgade produkten ska byta färg, från grön till blå. Utfasningen av den grönfärgade produkten skall vara klar senast innan 2024 är slut.

Från augusti/september 2023 levererar vi på St1 blåfärgad eldningsolja och diesel. Vi uppmanar alla våra bulk- och direktkunder att se till att tanken är tömd innan ni fyller på ny produkt. Läs mer här.

St1 Diesel/B0

Ladda ner PDF download

St1 Diesel/MK3

Ladda ner PDF download

St1 Distillate MDF WRD (DMB) 0,1%

Ladda ner PDF download

St1 Distillate WRD 0,05% S

Ladda ner PDF download

St1 Eldningsolja Miljö 0,001%

Ladda ner PDF download

St1 Eldningsolja 1 S 0,05%

Ladda ner PDF download

St1 Eldningsolja 1 V 0,05%

Ladda ner PDF download

St1 Gasoil S 0,05%

Ladda ner PDF download

St1 HVO100

Ladda ner PDF download

St1 HVO

Ladda ner PDF download

St1 Jet A1

Ladda ner PDF download

Eldningsolja WRD

Ladda ner PDF download

Säkerhetsdatablad

Safety data sheets

Biogas, Bensin, Diesel, E85, 1st REnewable Diesel och Fordonsgas

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På våra stationer finns vår miljökämpe 1st REnewable Diesel.

fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.