Produkt- och säkerhetsdatablad

Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra produkter

Produkt- och säkerhetsdatablad

  • Produktbladet beskriver produktens egenskaper och användningsområden.
  • I säkerhetsdatabladet finns information om säker hantering av produkten.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet.

Produktblad St1 stationer

Produktblad bulk & marin

Vi säljer även drivmedel, eldningsoljor och andra petroleumprodukter till större slutförbrukare som industrier och åkerier. Här nedan finns kompletterande produktblad för de produkter som endast finns för direktleverans och avhämtning på depå.

Grönfärgad eldningsolja och diesel blir blå
Från och med den 1 juli 2023 införs nya bestämmelser för märkning av färgad eldningsolja och diesel. Den idag grönfärgade produkten ska byta färg, från grön till blå. Utfasningen av den grönfärgade produkten skall vara klar senast innan 2024 är slut.

Från augusti/september 2023 levererar vi på St1 blåfärgad eldningsolja och diesel. Vi uppmanar alla våra bulk- och direktkunder att se till att tanken är tömd innan ni fyller på ny produkt. Läs mer här.

Säkerhetsdatablad

Bensin 95/98

Ladda ner PDF download

1st REnewable Diesel 

Ladda ner PDF download

Diesel/Diesel BO

Ladda ner PDF download

E85 (Etanol)

Ladda ner PDF download

Fordonsgas

Ladda ner PDF download

St1 HVO

Ladda ner PDF download

Jet A1 Flygbränsle

Ladda ner PDF download

MDF WRD (DMC) 0.1% Svavel

Ladda ner PDF download

Eldningsolja 1 S/Eldningsolja 1 V/Gasolja S, E10/Gasolja V, E32

Ladda ner PDF download

Eldningsolja 6/MFO 180 (RME) 1% Svavel/MFO 380 (RMG) 1% Svavel

Ladda ner PDF download

Eldningsolja WRD

Ladda ner PDF download

Safety data sheets

Biogas, Bensin, Diesel, HVO100, E85 och Fordonsgas

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

HVO100

HVO100

HVO100 är ett förnybart dieselbränsle som tillverkas av slakteriavfall, skogsavfall, växtoljor och andra rester från växtriket.

fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.