Produkt- och säkerhetsdatablad

Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra produkter

Produkt- och säkerhetsdatablad

  • Produktbladet beskriver produktens egenskaper och användningsområden.
  • I säkerhetsdatabladet finns information om säker hantering av produkten.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet.

Produktblad St1 stationer

Produktblad Direktleverans

Säkerhetsdatablad

1st REnewable Bensin 

Ladda ner PDF download

Bensin 95/98

Ladda ner PDF download

1st REnewable Diesel 

Ladda ner PDF download

Diesel/Diesel B0

Ladda ner PDF download

E85 (Etanol)

Ladda ner PDF download

Fordonsgas

Ladda ner PDF download

MDF WRD (DMC) 0.1% Svavel

Ladda ner PDF download

Eldningsolja 1 S/Eldningsolja 1 V/Gasolja S, E10/Gasolja V, E32

Ladda ner PDF download

Jet A1 Flygbränsle

Ladda ner PDF download

St1 Bunker (RMA) 0.1 % Svavel

Ladda ner PDF download

Eldningsolja 6/MFO 180 (RME) 1% Svavel/MFO 380 (RMG) 1% Svavel

Ladda ner PDF download

St1 MDF 0.1% Svavel

Ladda ner PDF download

Safety data sheets

1st REnewable Bensin, 1st REnewable Diesel, Bensin, Diesel, Fordonsgas och E85

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

re95+

1st REnewable Bensin

På utvalda stationer finns våra miljökämpar 1st REnewable Bensin och Diesel.

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På utvalda stationer finns våra miljökämpar 1st REnewable Bensin och Diesel.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

bensin 95

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

fgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.

arrow-left
Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt