Bensin 95

Bensin är ett drivmedel som vi på St1 jobbar hårt för att miljöanpassa. 

Bensin 95

Bensin 95 är vårt mest sålda drivmedel. Det är prisvärt, har renhållande egenskaper och innehåller upp till 10 % förnybara komponenter (etanol). Inblandningen av etanol påverkar inte din bils köregenskaper men bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. För att hålla utsläppen av avgaser på en konstant låg nivå har vi också tillsatt ett renhållande additiv. Bensin 95 från St1 uppfyller högsta miljöklass (Mk1).

Vår bensin uppfyller kraven enligt standarden SS-EN228 som bland annat reglerar bränslets egenskaper och funktion i vinterkyla och sommarhetta. Det är viktigt att bränsle hanteras och lagras på rätt sätt. Drivmedel som köps i löst mått ska förvaras i godkänd reservdunk eller annan behållare avsedd för produkten. Mer information om hantering av brandfarliga vätskor finns t ex på msb.se.

Produkt- och säkerhetsdatablad

I våra produkt- och säkerhetsdatablad finns information om produkternas egenskaper, användningsområden samt säker hantering av produkterna.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet här.

Biogas, Bensin, Diesel, E85, 1st REnewable Diesel och Fordonsgas

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På våra stationer finns vår miljökämpe 1st REnewable Diesel.

fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.