Grönfärgad diesel och eldningsolja blir blå

Grönfärgad eldningsolja och diesel blir blå

Har du grönfärgad eldningsolja eller diesel lagrad? Då bör du vara uppmärksam på de nya bestämmelserna som infördes den 1 juli 2023 och som innebär att den färgade produkten ska bli blå. Här kan du läsa mer om bestämmelserna och vad du behöver ha koll på.

Förändringen innebär i stora drag att den färgade eldningsoljan och dieseln ska bytas från grön till blå och till slutet av 2024 ska den gröna ha fasats ut helt. Under en övergångsperiod kommer båda varianterna att vara tillåtna, men det är däremot inte tillåtet att blanda grön och blå diesel så se till att din tank är tömd när det väl blir dags att fylla på.

På Drivkraft Sveriges hemsida förklaras närmare vad bestämmelserna för diesel innebär. Samma bestämmelser gäller för eldningsolja.

”Från och med den 1 juli 2023 införs nya bestämmelser för märkning av färgad diesel och för färgämnet på sådan diesel. Det nya märkämnet, butoxibensen, ska ha en koncentration på minst 9,5 och högst 14,25 mg/liter diesel och produkten ska färgas till en klarblå färg.

Under en övergångsperiod från och med den 1 juli 2023 fram till och med den 17 januari 2024 får diesel som är märkt med antingen det nya märkämnet (med blått färgämne) eller det gamla märkämnet (med grönt färgämne) användas med beskattning enligt LSE 2 kap 1 § punkt 3a. Från och med den 18 januari får endast den blå dieseln användas med lägre beskattning.

Grön diesel med det gamla märkämnet får användas fram till den 31 december 2024, i de applikationer som färgad diesel medger, men då med beskattning enligt LSE 2 kap punkt 1 § 3b. Efter den 31 december 2024 kan grönfärgad diesel användas fritt med beskattning enligt LSE 2 kap 1 § punkt 3b. Gällande skatt på bränsle finns på Skatteverkets hemsida.”