St1 Cashkort

Ett kort för dig som gillar cash

Viktig information till dig som har ett St1 Cashkort

St1 Cashkort upphör som betalningsmedel pga. systembyte 31 december 2023.  

Detta innebär att det inte går att beställa nya Cashkort, ladda ditt befintliga Cashkort och tyvärr inte se ditt saldo eller transaktioner online.

Du kan dock fortfarande använda ditt redan laddade Cashkort för inköp av drivmedel på samtliga St1- och Shellstationer i Sverige. Vi uppmanar dig även att använda ditt kort så snart som möjligt för att nyttja hela ditt innestående saldo.

Vad har jag för saldo på mitt kort?

Då vi för närvarande inte kan visa ditt saldo via Mina Sidor ber vi dig att kontakta vår kundservice på Tel: 0771 369 369 alternativt mejla din fråga till: kundservice@st1.se

Tanka på både St1 och Shell

Cashkortet gäller för inköp av drivmedel på samtliga St1-stationer och inköp av drivmedel i betalterminal utomhus på samtliga Shellstationer i Sverige.

Var rädd om din pinkod

Tack vare att Cashkortet har pinkod, är det ett riktigt säkert kontantkort/presentkort. Eftersom inga uppgifter om kortköparen registreras eller sparas, finns ingen möjlighet att skicka ut pinkoden på nytt så håll hårt i din pinkod och förvara den på ett säkert ställe (tänk dock på att inte förvara ditt Cashkort tillsammans med din pinkod)!

Finns det någon giltighetstid på mitt Cashkort?

Cashkortets giltighetstid gäller tills vidare och upphör per automatik, oavsett om Cashkortet uppbär saldo eller ej, om Cashkortet varit inaktivt under en sammanhängande period om 24 månader.

Allmänna villkor för Cashkort

Här kan du läsa våra allmänna villkor för Cashkortet.