Om St1

Ett medvetet energiföretag

St1 Nordic Integrated Report 2020

Integrated report 2020

Vårt mål är att i en ökande grad ersätta fossil energi med förnybara och koldioxidneutrala alternativ. 2020 investerade vi i produktion av biobränslen baserat på hållbara råvaror, forskning och utveckling av skogsråvarubaserade biobränslen och geotermisk värme, samt i skapandet av en värdekedja för syntetiskt bränsle. Läs mer om detta och våra andra initiativ i vår nypublicerade integrerade årsrapport, Game Changer 2020.

Kan ett energibolag vara miljökämpar?

Fråga oss och svaret är ett rungande JA. St1 och Shell rymmer mer än 100 års erfarenhet av att driva stationer och en obotlig nyfikenhet på framtiden. Från bränslen som inte påverkar vårt klimat till hur morgondagens smarta påfyllningsstationer ska se ut.

Visionen

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Målet är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Därför är miljöarbetet St1s mest prioriterade område.

Närmare 400 stationer att tanka på

Det har aldrig varit så enkelt att tanka. St1 utmanar marknaden genom att erbjuda smarta lösningar för betalning, tankning och inte minst för miljön. Hitta din närmsta station snabbt och enkelt med vår sökfunktion.

Våra affärsområden

  • Oljeraffinering
  • Depå och varuförsörjning
  • Stationsverksamhet under St1- och Shellvarumärket
  • Företagsmarknad
  • Bunkerförsäljning