Game Changer 2023

St1 Nordics hållbarhetsrapport

Game Changer Report 2023

Vi fortsätter vårt arbete med att omvandla vår värdekedja mot större hållbarhet, allt enligt vår färdplan för energiomställningen. Med den färdplanen har vi bundit samman vår vision – att vara den ledande producenten och säljaren av CO₂-medveten energi – med våra strategiska fokusområden på kort och medellång sikt. 

Läs mer om hur vi arbetar för att ersätta fossil energi med förnybara och koldioxidneutrala alternativ i vår nyligen publicerade integrerade årsrapport, Game Changer 2023.

St1 Brand platform

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi.

Visionen är gnistan som har drivit på vår resa från en liten drivmedelsförsäljare till ett företag som driver energiomställningen och därmed bidrar till att lösa de globala energiutmaningarna. St1 är idag verksamma i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien.

Vårt uppdrag är att förse våra kunder med CO₂-medveten energi samtidigt som vi skapar en positiv påverkan på vårt samhälle. Tillsammans är vi drygt 1000 ”game changers” laddade med ”St1 Spirit” som arbetar mot målet med maximalt fokus.
I den här nya videon presenterar vi stolt vad St1 står för.

Kan ett energibolag vara miljökämpar?

Fråga oss och svaret är ett rungande JA. St1 och Shell rymmer mer än 100 års erfarenhet av att driva stationer och en obotlig nyfikenhet på framtiden. Från bränslen som inte påverkar vårt klimat till hur morgondagens smarta påfyllningsstationer ska se ut.

Visionen

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Målet är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Därför är miljöarbetet St1s mest prioriterade område.

Verksamhetsområden

  • Nordiskt stationsnätverk
  • Smarta bränslen
  • Direktförsäljning
  • Förnybar energi
  • Raffinaderi
  • Supply och logistik
  • Forskning och utveckling
  • Betalningstjänster och mobiltankning

Närmare 400 stationer att tanka på

Det har aldrig varit så enkelt att tanka. St1 utmanar marknaden genom att erbjuda smarta lösningar för betalning, tankning och inte minst för miljön. Hitta din närmsta station snabbt och enkelt med vår sökfunktion.