Code of Conduct & Partnerkod

-

St1 Code of Conduct samt kod för våra samarbetspartners

Vi har som målsättning att St1 ska vara ett företag med hög integritet, transparens och en öppen dialog. Vi följer samhällets spelregler och alla bär ett ansvar att handla med integritet. Vi respekterar varandra och våra samarbetspartners och bedriver vår verksamhet på ett öppet och ansvarsfullt sätt.

St1:s uppförandekod ligger till grund för oss och våra samarbetspartners. Alla medarbetare inom St1 ska hålla sig orienterade om uppförandekoden och dess innehåll och leva upp till dess principer i den dagliga verksamheten. Denna uppförandekod ska vägleda oss i vårt beslutsfattande och stimulera oss till att fatta ansvarsfulla beslut.

Vår uppförandekod kompletteras av vår medarbetarguide till uppförandekoden, vår kod för samarbetspartners och vår policy om mänskliga rättigheter.

Här nedan hittar du vår Code of Conduct samt vår Partnerkod

Code of Conduct och Partnerkod