Direktförsäljning

Direktförsäljning

Direktförsäljning - St1 är en energipartner som tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster.

Vi tilhandahåller produkter i premiumklass för privatkunder och företagskunder.

St1 direktförsäljning och grossisttjänster erbjuder ett omfattande utbud av energiprodukter och tjänster till såväl konsumenter som företagssektor i de nordiska länderna. Vi har utvecklat Premium eldningsoljor såväl som medeltunga destillat för maskinerier och marina bränslen. Våra tjänster täcker även in elavtal såväl som betalningar och kreditkort.

Det är vårt mål att bli den energipartner som först väljs av våra kunder. Vi utvecklar produkter och tjänster enligt våra kunders behov och siktar på att introducera produkter som alltid är lämpliga för ändamålet, och så miljövänliga som möjligt. Vi betjänar våra kunder 24/7, personligen eller online.

St1s organisationer för direktförsäljning i Finland, Sverige och Norge bedriver ett nära samarbete för att säkerställa konkurrenskraftiga tjänster åt vår nordiska kunders kommersiella gränsöverskridande transporter. Vi samarbetar också med andra affärsområden och partners för att tillsammans utveckla och implementera nya tjänster för olika kundgrupper.

Inom den marina sektorn utvecklar vi allt fler miljövänliga alternativ i samarbete med St1 Raffinaderi i Göteborg.  Våra kunder behöver produkter med låg svavelhalt för att kunna uppfylla de alltmer skärpta lagkraven.