Förnybar energi

Gör St1-visionen till en verklighet

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Produktion av förnybar energi är kärnan i företagsstrategin: vårt mål är att gradvis ersätta fossil energi med förnybara lösningar.

Basen för vår affärsstrategi bygger på St1 Energy Outlook som sammanfattar den globala energiproblematiken som vi alla står inför. Det finns ett brådskande behov i världen att skapa nya, kostnadseffektiva lösningar för förnybar energi. Även om andelen förnybar energi växer fortsätter fossil energi att växa mycket snabbare.

Övergången till förnybar energi är nödvändning och omställningen har redan börjat. Men det kräver en hel del forsknings- och utvecklingsarbete och även smarta politiska beslut för att stoppa klimatförändringen. St1 vill vara ledande inom energibranschen i övergångsprocessen. Vi strävar ständigt efter att identifiera möjligheter och leta efter kompetenta samarbetspartners i potentiella affärssegment och marknader.

Fokus på tre potentiella affärsområden

I St1 är vi övertygade om att de förnybara energiproduktionsformer som är kostnadseffektiva och möjliggör storskalig produktion, kommer att bli de framgångsrika i framtiden. Vi gör vårt allra bästa för att förstå den stora bilden och vad kunden efterfrågar i framtiden.

För att få mer och mer hållbart producerad och överkomlig energi till bostäder, bilar och företag fokuserar vi på de mest potentiella energikällorna för att ge dig 1) avancerade flytande bränslen från avfall och rester, 2) förnybar värme från jordens djup och 3) Förnybar el från vind.

Starkt resultat i våra traditionella affärssegment - detaljhandeln och direktförsäljning - möjliggör investeringar i framtiden för att förverkliga St1s vision.

Vi tror att vi inom tio år kommer att kunna producera förnybar energi mer kostnadseffektivt än fossil energi - tack vare vår fokuserade forskning och utveckling av nya lösningar.

Kvinna och man i varsel kläder på St1 anläggning

INVESTERINGAR I FRAMTIDEN

Utforska ny teknik för förnybar energi

St1s framtida energiteam fokuserar på framtida hållbara och genomförbara energilösningar. Vi tittar på hela området för förnybar energi och söker nya potentiella teknologier som kan kommersialiseras.

Vi undersöker möjligheterna till t.ex. energilagringssystem och solkraft för att ge dig nya, smarta energialternativ för framtiden.

 

Kvinna med varselkläder och hjälm på raffinaderi

Avancerade bränslen från avfall

St1 ersätter fossila trafikbränslen på ett konkurrenskraftigt och hållbart sätt genom att producera avancerad etanol kostnadseffektivt från avfall och rester. Vi använder endast råvaror som ligger utanför livsmedelskedjan. Sågspån och annat skogsindustrisavfall och rester är betydande potentiella råvaror för avancerad etanolproduktion.

Vindkraft

Förnybar el från vind

St1 har för närvarande flera vindkraftsprojekt på gång i Norge och Sverige. Det projekt som kommit längst är 800 MW Davvi vindkraftsparkprojekt i norra delen av östra Finnmark i Norge, som för närvarande befinner sig i tillståndsfasen. St1 erbjuder drift av vindkraftsparker i Finland som ett serviceföretag. St1 ansvarar idag för teknisk och kommersiell hantering av 66 vindturbiner i Finland med en total produktion på 245 MW.

I Sverige har St1 ett vindkraftsprojekt vid namn Gullberget. Läs mer om vad vi på St1 gör inom Vindkraft i norden. 

Cow mule

Förnybar energi från avfall

I slutet av juni 2021 förvärvade St1 E.ON Biofor AB - en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden och bildade St1 Biogas AB. I slutet av mars 2023 fusionerades St1 Biogas AB med moderbolaget St1 Sverige AB. Att vara en aktör inom biogasmarknaden är ett strategiska fokusområde för oss. Samtidigt som det är ett konkret steg i en konsekvent och långsiktig implementering av vår tillväxtstrategi.

Biogas är en förnybar energikälla som i huvudsak består av metan. Biogas produceras exempelvis av matrester från hushåll eller gödsel från lantbruk, men kan också utvinnas ur deponier där organiskt material tidigare lämnats.

Åt skogen med CO2!

St1 Carbon Farming – en start för att börja läka lungorna på vår planet

St1 Carbon farming är ett pilotprojekt som bygger på problematiken att vi har en skuld av fossil koldioxid i vår atmosfär.

Under de senaste 100 åren har vi människor orsakat ett överskott, alltså en skuld, av koldioxid (CO2) på över 100 miljarder ton. Även om hela världen slutade släppa ut växthusgaser nu, fortsätter klimatförändringarna till följd av redan uppnådd obalans..

Men St1, med sin starka vision om att vara den ledande tillverkaren och försäljaren av CO2 medveten energi, tar detta på stort allvar och har en kostnadseffektiv lösning på hur vi ska kunna reducera koldioxid från atmosfären.

St1 startade upp ett s.k. Carbon Farming-pilotprojekt i Marocko 2018 för att utforska möjligheten att minska koldioxid i atmosfären genom beskogning.

Titta på vår film för att få en bättre översikt av hur St1 Carbon Farming fungerar.

St1 Nordic Energy Outlook

Vi har ett brådskande behov av att skapa nya kostnadseffektiva lösningar för förnybar energi. Även om andelen förnybar energi växer så fortsätter fossil energi att växa ännu snabbare. Den globala energiutmaningen kräver kraftfulla åtgärder och de nordiska länderna kan ta sig an rollen som föregångare. Utvecklingsplanen för St1 bygger på St1 Nordic Energy Outlook - ett dokument som presenterar vår syn på förändringar och utmaningar på den nordiska energimarknaden under de närmaste decennierna.