Företagsinformation & Nyckeltal

Bolagsstruktur

St1 fokuserar på drivmedel, raffinering av olja och lösningar för förnybar energi som avfallsbaserade avancerad etanolbränslen och vindkraft. Totalt har St1-gruppen ca 1250 St1 och Shellstationer i Sverige, Finland och Norge. St1 Nordic Oy har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och totalt är vi ca 980 anställda. Mer om St1 finns på www.st1.com

Bolagsstruktur

 

Tillsammans associerade företag

St1 - Partners

Våra verksamheter förstärks av strategiska och långsiktiga partnerskap inom olika områden.
North European Oil Trade Oy
North European Oil Trade Oy (NEOT) är en betydande, oberoende drivmedelsleverantör i Östersjöområdet.
Aviation Fuelling Services Norway AS
Aviation Fuelling Services Norway AS (AFSN) är en leverantör av flygbränsletjänster på den norska marknaden. 

 

St1s värdekedja

Fossila bränslen är fortfaranden vår huvudsakliga intäktskälla ger det oss möjlighet att bygga upp expertis i världsklass för att introducera alltmer förnybar energi på marknaden. Våra kunder drar nytta av den konkurrenskraft som vi förfogar över genom att förvalta hela värdekedjan från råmaterial och energikällor till service vid pumpen.

Se filmen så får du en bra översikt om St1s värdekedja!

St1 som företagsmedborgare

St1 Nordics företagsansvar
Ett ansvarsfullt företag måste vid varje tillfälle och med ambition, ta in helhetsbilden. Vi måste följa med vad som sker runt om i världen och förstå vad våra kunder kommer att behöva i framtiden. Vi grundar vår växande energiverksamhet på det nordiska samhällets värderingar. Som nordisk företagsmedborgare tror vi på öppenhet, rättvisa, ansvar, lika möjligheter och social trygghet - vilket leder till lika tillgång till utbildning och hälsovård.
St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Fossila bränslen är fortfarande vår huvudsakliga intäktskälla ger det oss möjlighet att bygga upp expertis i världsklass för att introducera alltmer förnybar energi på marknaden.
Grundförutsättningarna bakom företagets utmärkta resultat är våra dedikerade medarbetare, våra partners, vår teknologi, finansieringstjänster och kassaflöde i samverkan med vår avkastning på eget kapital. Våra finansiella resultat gör nya hållbara investeringar inom förnybar energi möjliga. En passion för att ersätta fossila bränslen är drivkraften bakom vår forskning och utveckling av nya, hållbara och innovativa CO2-medvetna energilösningar. Våra kunder drar nytta av den konkurrenskraft som vi förfogar över genom att förvalta hela värdekedjan från råmaterial och energikällor till service vid pumpen.
Baserat på en sådan förståelse och på efterfrågan löser vi globala energiproblem genom att ta steg i den riktning där vi själva rör oss, från en fossil värld till en förnybar värld. Vi försöker se till att allt som vi gör i hela vår värdekedja grundas på attityden och passionen att vi kan erövra världen.

.

2020 Investments Personnel costs  Excise and property taxes  Income taxes
Finland 39,6 M EUR 26,9 M EUR 671,9 M EUR 21,2 M EUR
Sweden 66,2 M EUR 35,2 M EUR 793,8 M EUR 0,2 M EUR
Norway 15,4 M EUR 17,9 M EUR 491,7 M EUR 6,7 M EUR

Nyckeltal/St1 Nordic Group

St1 Nordic Group 2020 2019 2018  2017 2016
Net sales, MEUR 4,923.1 6,588.3 6,885.2 5,093.5 4,390.4
Operating profit/loss, MEUR  162.9 150.1 63.1 176.6 150.5
Operating profit, % of net sales 3.3 2.3 0.9 3.5 3.4
Profit for the period, MEUR 126.8 119.1 55.3 372.8 112.7
Return on equity, % 13.5 14.3 7.0 23.4 *) 30.9

*) Calculated without merger profit

St1 Nordic Integrated Report 2020

Marknadsposition

St1 har en stark ställning på marknaden i alla länder där vi är verksamma.
I slutet av 2020 bestod vårt stationsnätverk av 1 250 anläggningar. I Finland fanns 216 stationer under varumärket Shell och 249 under varumärket St1, i Sverige fanns 203 Shellstationer och 279 St1-stationer. I Norge fanns totalt 310 Shellstationer.

Market Shares 2020 (%) Finland Sweden Norway
Petrol 23.1 20.8 18.0
Diesel 18.6 16.0 17.8
Light Fuel Oil 18.2 16.4  
       

St1 Nordic Corporation - Investerarrelationer

Program för företagscertifikat
St1 Nordic har lanserat ett företagscertifikatsprogram för 200 miljoner euro. Dessa medel kommer att användas till rörelsekapital med kort löptid. Danske Bank, Nordea och Swedbank agerar som handlare i programmet.

FINANSIELL KALENDER

31 mars 2021 -  Finansiella rapporter för 2020 presenteras
30 april 2021 - Den integrerade rapporten för 2020 publiceras

IR-KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor beträffande St1 Nordic Corporations verksamhet eller investerarrelationer.
St1 Nordic Oy
P.O. Box 168
FI-00521 Helsingfors, Finland
Kati Ylä-Autio, CFO, kati.yla-autio@st1.fi, +358 10557 5263
Liisa Joenpolvi, Head of Communications,  liisa.joenpolvi@st1.fi, +358 10557 2419

BOLAGSORDNING

Articles of Association

Unofficial translation

1 § The name of the company is St1 Nordic Oy; in Swedish, St1 Nordic AB; and in English, St1 Nordic Corporation.

2 § The company domicile is Helsinki.

3 § The sphere of operations of the company is trade, storage and manufacturing of fuels, owning of shares and holdings in companies in the energy sector or engaged in operations supporting or serving same, as well as providing and selling professional, finance, marketing and administrative services. The company may own shares or holdings in companies or entities, real estate, machinery and equipment and to buy, sell or lease the same, and sell, govern and rent patent, product and other immaterial rights.

4 § The company shall have a Board of Directors with one (1) to five (5) regular members, and at least one (1) deputy member if fewer than three (3) regular members are elected. Members of the Board of Directors are elected for an indefinite term of office.

5 § The Board of Directors collectively, the chairman of the Board of Directors and the CEO both severally, and members of the Board of Directors two together, shall sign for the company. The Board of Directors may also assign a procuration or authorisation to sign for the company to specific individuals.

6 § The company shall have one regular auditor and one deputy auditor. If an audit firm is elected as auditor, a deputy auditor need not be elected.

7 § Notice of a General Meeting shall be delivered no earlier than two months and no later than one week prior to the General Meeting to each shareholder whose address is known to the company. The notice may also be sent by email to the address informed to the company by the shareholder.

8 § The Annual General Meeting shall be held each year within six (6) months of the end of the previous financial year, on a date determined by the Board of Directors.

At the Annual General Meeting, the following shall be decided:

    1. adopting the financial statements,
    2. disposing of the profit shown on the balance sheet,
    3. discharging from liability the members of the Board of Directors and the CEO,
    4. if necessary, electing the Board of Directors and the auditor.

9 § If a company share is transferred to a third party from a shareholder other than the company itself, the company shall be entitled to redeem such a share. The provisions of the Limited Liability Companies Act shall apply to the redemption.

St1s Nordiska Ledningsgrupp

Henrikki Talvitie

CEO

St1 Nordic Oy
 

Mika Wiljanen

Director Sales

CEO St1 Oy, St1 Finance Oy

Hilde Wahl

Director, Brands

CEO St1 Sverige AB

Kati Ylä-Autio

CFO

Timo Huhtisaari

Director, Sustainability

Timo Jokinen

Director Supply & Logistics 

Miika Eerola

CEO St1 Refinery AB

Kristine Vergil Grant-Carlsen

CEO St1 Norge AS

St1s styrelse

Mika Anttonen

Chairman of the Board of Directors
St1 Nordic Oy

Mikko Koskimies

Managing Director
eQ Varainhoito Oy

Kim Wiio

Mininvest Oy

Sampsa Halinen