Företagsinformation & Nyckeltal

Bolagsstruktur

St1 Nordic Oy är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Koncernen forskar och utvecklar ekonomiskt hållbara, miljömässigt hållbara energilösningar. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som avfallsbaserade avancerade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1270 St1 och Shell-märkta detaljhandelsstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har även 60 tankstationer för biogas i Sverige. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och har för närvarande mer än 1000 anställda.

Bolagsstruktur St1 Nordic

 

Tillsammans associerade företag

St1 - Partners

Våra verksamheter förstärks av strategiska och långsiktiga partnerskap inom olika områden.
North European Oil Trade Oy
North European Oil Trade Oy (NEOT) är en betydande, oberoende drivmedelsleverantör i Östersjöområdet.
Aviation Fuelling Services Norway AS
Aviation Fuelling Services Norway AS (AFSN) är en leverantör av flygbränsletjänster på den norska marknaden. 

 

St1s värdekedja och medarbetare möjliggör vår omställning

St1 är ett energibolag vars vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. I vår visions anda forskar, producerar och investerar vi för att kunna förse våra kunder med CO₂-medveten energi samtidigt som vi skapar positiv samhällspåverkan. Våra medarbetares ambitiösa arbeten förädlar hela tiden vår värdekedja till att ständigt bli mer hållbar.

Se filmen så får du en bra översikt om St1s värdekedja!

St1 som företagsmedborgare

St1 Nordics företagsansvar
Ett ansvarsfullt företag måste vid varje tillfälle och med ambition, ta in helhetsbilden. Vi måste följa med vad som sker runt om i världen och förstå vad våra kunder kommer att behöva i framtiden. Vi grundar vår växande energiverksamhet på det nordiska samhällets värderingar. Som nordisk företagsmedborgare tror vi på öppenhet, rättvisa, ansvar, lika möjligheter och social trygghet - vilket leder till lika tillgång till utbildning och hälsovård.
St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Fossila bränslen är fortfarande vår huvudsakliga intäktskälla ger det oss möjlighet att bygga upp expertis i världsklass för att introducera alltmer förnybar energi på marknaden.
Grundförutsättningarna bakom företagets utmärkta resultat är våra dedikerade medarbetare, våra partners, vår teknologi, finansieringstjänster och kassaflöde i samverkan med vår avkastning på eget kapital. Våra finansiella resultat gör nya hållbara investeringar inom förnybar energi möjliga. En passion för att ersätta fossila bränslen är drivkraften bakom vår forskning och utveckling av nya, hållbara och innovativa CO2-medvetna energilösningar. Våra kunder drar nytta av den konkurrenskraft som vi förfogar över genom att förvalta hela värdekedjan från råmaterial och energikällor till service vid pumpen.
Baserat på en sådan förståelse och på efterfrågan löser vi globala energiproblem genom att ta steg i den riktning där vi själva rör oss, från en fossil värld till en förnybar värld. Vi försöker se till att allt som vi gör i hela vår värdekedja grundas på attityden och passionen att vi kan erövra världen.

 

Game Changer Report 2023

Marknadsposition

St1 har en stark ställning på marknaden i alla länder där vi är verksamma. I slutet av 2023 bestod vårt stationsnätverk av 1 259 anläggningar. 

Market Shares 2023 (%) Finland Sweden Norway
Petrol 23.6 20.7 16.9
Diesel 20.0 16.2 16.8
       

St1 Nordic Corporation - Investerarrelationer

Program för företagscertifikat
St1 Nordic har lanserat ett företagscertifikatsprogram för 200 miljoner euro. Dessa medel kommer att användas till rörelsekapital med kort löptid. Danske Bank, Nordea och Swedbank agerar som handlare i programmet.

FINANSIELL KALENDER

31 mars 2021 -  Finansiella rapporter för 2020 presenteras
30 april 2021 - Den integrerade rapporten för 2020 publiceras

IR-KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor beträffande St1 Nordic Corporations verksamhet eller investerarrelationer.
St1 Nordic Oy
P.O. Box 168
FI-00521 Helsingfors, Finland
Kati Ylä-Autio, CFO, kati.yla-autio@st1.fi, +358 10557 5263
Liisa Joenpolvi, Head of Communications,  liisa.joenpolvi@st1.fi, +358 10557 2419

BOLAGSORDNING

Articles of Association

Unofficial translation

1 § The name of the company is St1 Nordic Oy; in Swedish, St1 Nordic AB; and in English, St1 Nordic Corporation.

2 § The company domicile is Helsinki.

3 § The sphere of operations of the company is trade, storage and manufacturing of fuels, owning of shares and holdings in companies in the energy sector or engaged in operations supporting or serving same, as well as providing and selling professional, finance, marketing and administrative services. The company may own shares or holdings in companies or entities, real estate, machinery and equipment and to buy, sell or lease the same, and sell, govern and rent patent, product and other immaterial rights.

4 § The company shall have a Board of Directors with one (1) to five (5) regular members, and at least one (1) deputy member if fewer than three (3) regular members are elected. Members of the Board of Directors are elected for an indefinite term of office.

5 § The Board of Directors collectively, the chairman of the Board of Directors and the CEO both severally, and members of the Board of Directors two together, shall sign for the company. The Board of Directors may also assign a procuration or authorisation to sign for the company to specific individuals.

6 § The company shall have one regular auditor and one deputy auditor. If an audit firm is elected as auditor, a deputy auditor need not be elected.

7 § Notice of a General Meeting shall be delivered no earlier than two months and no later than one week prior to the General Meeting to each shareholder whose address is known to the company. The notice may also be sent by email to the address informed to the company by the shareholder.

8 § The Annual General Meeting shall be held each year within six (6) months of the end of the previous financial year, on a date determined by the Board of Directors.

At the Annual General Meeting, the following shall be decided:

    1. adopting the financial statements,
    2. disposing of the profit shown on the balance sheet,
    3. discharging from liability the members of the Board of Directors and the CEO,
    4. if necessary, electing the Board of Directors and the auditor.

9 § If a company share is transferred to a third party from a shareholder other than the company itself, the company shall be entitled to redeem such a share. The provisions of the Limited Liability Companies Act shall apply to the redemption.

St1s Nordiska Ledningsgrupp

Henrikki Talvitie

CEO, St1 Nordic Oy
CEO, St1 Oy

 

Hilde Wahl

Director, Sales and Brands
CEO St1 Sverige AB

Kati Ylä-Autio

CFO

Sampsa Halinen

Director, Energy Trade and Logistics

Miika Eerola

Director, Refining, Projects and HSSE

Miika Johansson

Director, Renewable Energy

Linda Pihl

Director, Business Technology

Tom Rinne

Group HR Director

Lea Rankinen

Director, Sustainability and Corporate Affairs

St1s styrelse

Mika Anttonen

Chairman of the Board of Directors
St1 Nordic Oy

Mikko Koskimies

Managing Director
eQ Varainhoito Oy

Kim Wiio

Managing Director
Mininvest Oy

Kati Ihamäki

Vice President Sustainability
Fiskars Group