Bunkeroljor för sjöfarten

Bunkeroljor

St1 är en ledande leverantör av bunkeroljor för sjöfarten i Sverige. Vi levererar bränsle till kustsjöfart, linjetrafik, färjor, tank-, container- och bilfartyg. Vi erbjuder leveranser i de flesta svenska hamnar.

Raffinaderiet i Göteborg är navet i vår verksamhet och garanterar en säker leverans med en hög och jämn kvalitet. Med entusiasm, erfarenhet och kunskap är vi rätt rustade för att möta era krav och önskemål.

Lagstiftningen ställer krav på sänkta svavelutsläpp från fartyg som trafikerar SECA-området (Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen). I de flesta fall är den enklaste lösningen att välja ett lågsvavligt bränsle. St1 erbjuder flera olika alternativ i form av lågsvavliga bunkerprodukter. Samtliga produkter är av högre kvalitet än traditionella bunkerbränslen och uppfyller standarden ISO 8217.

Vi ansvarar för att alla våra produkter lever upp till den kvalitet som utlovas, samt följer föreskrivna specifikationer.

Hälso-, säkerhets- och miljöinformation om våra produkter finns i produkt- och säkerhetsdatablad som du hittar här.

Marin Gasolja

Marine Gasoil (DMA) 0,05%S

Marin Gasolja är ett motorbränsle för dieselmotorer för marina applikationer där motortillverkaren föreskriver bränsle enligt ISO 8217 (DMA). Marin Gasolja uppfyller bränslekraven enligt SECA. 

Marin WRD

Marine Distillate MDF Wide Range Distillate (DMC) 0,1%S

Motorbränsle för dieselmotorer i marina applikationer där motortillverkaren föreskriver bränsle enligt ISO 8217 (DMC). Marin WRD uppfyller bränslekraven enligt SECA. 

Visste du att?

Vid kvalitetsbyten kan driftstörningar uppstå, som kräver särskilda åtgärder av användaren. För att säkerställa en optimal övergång från högsvavlig bunkerkvalitet till annan kvalitet rekommenderar vi att bytet föregås av en fullständig tömning av tankar (inkl dagtankar och ledningar). Om tankarna uppvisar utfällningar vid sådan tömning bör de rengöras. En förhöjd beredskap för rengöring av separatorer rekommenderas.

Produkt- och säkerhetsdatablad

I våra produkt- och säkerhetsdatablad finns information om produkternas egenskaper, användningsområden samt säker hantering av produkterna.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet här.