Ett av världens grönaste raffinaderier

Raffinaderiet

St1s eget raffinaderi i Göteborg är ett av världens mest energieffektiva. Det blev miljöcertifierat redan 1997 och sedan dess har vi investerat hundratals miljoner kronor för en produktion i bästa miljöklass.

Förädling av råolja i energieffektiv framkant dygnet runt, året om

St1s eget raffinaderi ligger vackert beläget på Hisingen väster om Göteborg. Här arbetar drygt 200 anställda dygnet runt för att omvandla råolja till våra miljöanpassade drivmedel och bränslen av absolut högsta kvalitet. Allt i en raffineringsprocess som får sin energi av en i stort sett egenproducerad gas.

I samband med raffineringen skapas ett överskott av värme. En stor del av detta leds under älven till Göteborg Energi som i sin tur för värmen vidare till Göteborgs fjärrvärmenät. Varje år levererar vi cirka 660 GWh, vilket motsvarar uppvärmningen av 70.000 bostäder, vart fjärde hushåll i Göteborg.

Raffineringsprocessen i korthet: Råolja är en blandning av tusentals olika kolväteföreningar. Eftersom alla kolväten har sina bestämda kokpunkter, kan en uppdelning i fraktioner ske med destillationsteknik. Raffinaderiets uppgift är att separera, rena och omvandla råoljan till kvalitativa produkter.

Av ungefär fyra miljoner ton råolja som varje år passerar våra tankar, rör och kranar framställs gasol, flygbränsle, bensin samt miljödiesel och fartygsbränsle med låg svavelhalt. Vårt raffinaderi har också en innovativ etanolanläggning som producerar etisk etanol av bageriavfall. 

Systematiskt miljöarbete är en självklar del av vårt arbete på raffinaderiet. För att få fram ännu större volymer av förnybara drivmedel är en ny vätgasanläggning under uppbyggnad, en investering av flera för framtiden.

Allra sist några ord om det viktigaste: På St1 sätter vi säkerheten främst. Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för människors trygghet, både inom och utanför raffinaderiets område.

Information till allmänheten

Kontakt hos St1

St1 Raffinaderi

Postadress:
St1 Refinery AB
Box 8889
402 72 Göteborg

Telefon växel: 031 744 60 00

Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt