St1s miljöarbete med avancerade biodrivmedel

Avancerade biodrivmedel

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO-medveten energi. Vårt mål är att utveckla och kommersialisera funktionella och hållbara energilösningar. Miljöarbetet är vårt mest prioriterade område och vi jobbar målmedvetet för att introducera nya, moderna lösningar. Vi tillverkar etanol av livsmedelsavfall för att minska bilarnas negativa miljöpåverkan. Vi tillför grön el från våra vindkraftverk i Finland och borrar för geotermisk djupvärme för att tillföra energi för fjärrvärme.

Utvecklingen av avancerade biodrivmedel måste ske stegvis och anpassas till bilparken i Norden och i takt med att bilindustrin introducerar mer miljöanpassade bilar.

Vår vision är djärv och modig, och vi menar allvar genom att långsiktigt jobba för att vi ska hjälpa våra kunder att använda mer miljöriktiga produkter som har mindre fossil CO-påverkan. Det gör vi genom att alltid utmana gamla sanningar, modernisera och effektivisera.

Alla förbättringar genomförs naturligtvis inte över en natt, men arbetet är påbörjat och pågår kontinuerligt.

Kvinna med varselkläder och hjälm på raffinaderi

Avancerade bränslen från avfall

St1 ersätter fossila trafikbränslen på ett konkurrenskraftigt och hållbart sätt genom att producera avancerad etanol kostnadseffektivt från avfall och rester. Vi använder endast råvaror som ligger utanför livsmedelskedjan. Sågspån och annat skogsindustrisavfall och rester är betydande potentiella råvaror för avancerad etanolproduktion.

Vindkraft

Förnybar el från vind

St1 har för närvarande flera vindkraftsprojekt på gång i Norge och Sverige. Det projekt som kommit längst är 800 MW Davvi vindkraftsparkprojekt i norra delen av östra Finnmark i Norge, som för närvarande befinner sig i tillståndsfasen. St1 erbjuder drift av vindkraftsparker i Finland som ett serviceföretag, totalt 485 MW. St1 ansvarar idag för teknisk och kommersiell hantering av 102 vindturbiner i Finland med en total produktion på 381 MW.

I Sverige har St1 ett vindkraftsprojekt vid namn Gullberget. Läs mer om vad vi på St1 gör inom Vindkraft i norden. 

Geotermisk energi

Värme från jorden

Geotermisk energi är ett växande område inom St1s förnybara energi. Vi är verksamma inom två typer av verksamheter som producerar energi från geotermisk värme: bergvärme och djupvärme. Det ligger en enorm outnyttjad potential för hållbar energi- och värmeproduktion i jordens djup. I själva verket är geotermisk energi ett av de mest kostnadseffektiva sätten att öka förnybar energi vid uppvärmning.