Associerade företag

North European Oil Trade Oy

North European Oil Trade Oy (NEOT) är en betydande, oberoende drivmedelsleverantör i Östersjöområdet. Företaget levererar bränsle till större nordiska stationsnätverk – totalt 1 500 servicestationer i Finland, Sverige och Norge.

Besök gärna: North European Oil Trade Oy

TuuliWatti Oy

TuuliWatti Oy ägs av St1 och S-Voima. Företaget är den ledande aktören inom industriell vindkraft i Finland. Företaget stod för 21 % av Finlands vindkraftproduktion 2018. TuuliWatti har nyligen fullbordat ett betydande investeringsprogram på 650 miljoner euro vilket motsvarar 130 vindkraftverk med en kapacitet på nära 500 MW. TuuliWatti deltar också i utvecklingen av vindkraftparker i Norge.

Besök gärna. TuuliWatti Oy

Aviation Fuelling Services Norway AS

Aviation Fuelling Services Norway AS (AFSN) är en leverantör av flygbränsletjänster vid 11 flygplatser på den norska marknaden. AFNS samägs av Shell Exploration and Production Holdings B.V. och St1.

Besök gärna: Aviation Fuelling Services Norway AS

arrow-left
Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt