Associerade företag

North European Oil Trade Oy

North European Oil Trade Oy (NEOT) är en betydande, oberoende drivmedelsleverantör i Östersjöområdet. Företaget levererar bränsle till större nordiska stationsnätverk – totalt 1 500 servicestationer i Finland, Sverige och Norge.

Besök gärna: North European Oil Trade Oy

Aviation Fuelling Services Norway AS

Aviation Fuelling Services Norway AS (AFSN) är en leverantör av flygbränsletjänster vid 16 flygplatser på den norska marknaden. AFNS samägs av Shell Exploration and Production Holdings B.V. och St1.

Besök gärna: Aviation Fuelling Services Norway AS