Vår historia

Det här är vår historia

Den började för mer än 20 år sedan. På ett par decennier har St1 utvecklats till en nordisk energikoncern som förverkligar sin vision som är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi.

1995

St1 startades ursprungligen under namnet Greenergy Baltic och var då  verksamt som oljegrossist med handel av produkter på den internationella olje- och bensinmarknaden

1997

En grupp privata entreprenörer etablerade St1-kedjan som blev kund hos Greenergy Baltic.

2000

Nu etablerades en egen kedja med automatstationer under varumärket St1, i Finland

2001

Greenergy Baltic byter namn till Greeni och samarbetet med St1 utvecklades ytterligare. Lite senare samma år förvärvade Greeni varumärket St1.

2003

NEOT (North European Oil Trade Oy) grundades tillsammans med S Group för att distribuera bränsle.

2004

St1 etablerar sig i Sverige och de första 40 automatstationerna öppnades.

2006

St1 Biofuels Oy grundades tillsammans med VTT Technical Research Centre of Finland.

2007

ExxonMobil:s finska partner oy Esso ab förvärvades och företaget fick namnet St1.

Den första Etanolix® anläggningen börjar producera avancerad etanol av livsmedelsavfall
 

2009

198 automatstationer köps av StatoilHydro ASA. 158 i Sverige och 40 i Norge.
Vindkraftföretaget TuuliWatti Oy etableras tillsammans med S-Voima.
RE85 avancerat etanolbränsle med hög andel lanserades.
Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy förvärvades (nu St1 Lähienergia Oy/St1 Local Energy).

2010

Den första Bionolix® anläggningen börjar producera avancerad etanol av bioavfall
Oy Shell AB i Finland, AB Svenska Shell och Shell Raffinaderi AB i Sverige köps. Företagsnamnen blir St1 Energy Oy, St1 Energy AB och St1 Refinery AB

2014

St1 Holding Oy byter namn till St1 Nordic Oy 
St1 Energy AB delas och blir St1 Supply AB och St1 Sverige AB.
St1 Deep Heat, geotermiskt pilotprojekt lanserades.
Avtal om förvärv av aktiekapitalet i Shells norska efterföljande marknadsled.
Uudenmaan Energiakaivot Oy förvärvas av St1 Local Energy (tidigare Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy).

2015

Huvuddelen av Shells verksamhet i Norge förvärvas.
Bioraffinaderiet Etanolix® invigs vid St1s oljeraffinaderi i Göteborg..
Byggnationen av bioraffinaderiet Cellunolix® påbörjades i Finland.

 

St1 Deep Heat började borra brunnar för den geotermiska pilotprojektanläggningen.

2017

De norska St1-stationerna säljs till Blue Energy Holding AS.
Det första bioraffinaderiet, Cellunolix®, startades för att producera avancerad etanol från sågspån.
Konstruktion av en anläggning för vätgastillverkning påbörjades vid St1s raffinaderi i Sverige med syfte att inleda produktionen av förnybar diesel i början av 2020-talet.
TuuliWatti Oy avslutade sitt fleråriga investeringsprogram på 650 miljoner euro.
St1 Finance Oy grundades.

2018

Uppbyggnaden av pilotprojektet Etanolix® i Ubon Ratchathani, Thailand är nu klar för test av ethanol produktion där man avnänder kassava frukten som insatsråvara.

Simuleringsfasen för St1s geotermiska projekt för bergvärme är nu implementerat i Espoo, Finland.

St1 har startat ett s.k. Carbon Farming-pilotprojekt för att minska koldioxid i atmosfären genom beskogning i Marocko.

Köpet av Staoil Fuel & Retail Marine AS i Norge är nu klart.

Idag

Idag är St1 ett nordiskt energibolag som är verksam på i Sverige, Finland och Norge. Vår vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi speglar allt vi gör.

St1 Value Chain

ÄveFossila bränslen är fortfarande är vår huvudsakliga intäktskälla ger det oss möjlighet att bygga upp expertis i världsklass för att introducera alltmer förnybar energi på marknaden. Våra kunder drar nytta av den konkurrenskraft som vi förfogar över genom att förvalta hela värdekedjan från råmaterial och energikällor till service vid pumpen.

Vill du veta mer om St1?

Organisationen är uppdelad i tydliga områden, för högsta effektivitet. St1 Nordic fokuserar på drivmedelsverksamhet i Finland, Sverige och Norge, på biodrivmedel av restprodukter, vindenergi samt raffinaderi- och supplyverksamhet. St1 Finance fokuserar på betalningsservice. Under 2017 uppgick omsättningen för St1s nordiska grupp till 5,1 miljard euro. Vi anställer ca 750 yrkesverksamma inom energisektorn i Finland, Sverige och Norge. Det totala antalet direkt och indirekt anställda av St1 i de nordiska länderna överskrider 7.300.