Vår historia

Det här är vår historia

Den började för mer än 25 år sedan. På ett par decennier har St1 utvecklats till en nordisk energikoncern som förverkligar sin vision som är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi.

1995

St1 startades ursprungligen under namnet Greenergy Baltic och var då  verksamt som oljegrossist med handel av produkter på den internationella olje- och bensinmarknaden

1997

En grupp privata entreprenörer etablerade St1-kedjan som blev kund hos Greenergy Baltic.

2000

Nu etablerades en egen kedja med automatstationer under varumärket St1, i Finland

2001

Greenergy Baltic byter namn till Greeni och samarbetet med St1 utvecklades ytterligare. Lite senare samma år förvärvade Greeni varumärket St1.

2003

NEOT (North European Oil Trade Oy) grundades tillsammans med S Group för att distribuera bränsle.

2004

St1 etablerar sig i Sverige och de första 40 automatstationerna öppnades.

2006

St1 Biofuels Oy grundades tillsammans med VTT Technical Research Centre of Finland.

2007

ExxonMobil:s finska partner oy Esso ab förvärvades och företaget fick namnet St1.

Den första Etanolix® anläggningen börjar producera avancerad etanol av livsmedelsavfall
 

2009

198 automatstationer köps av StatoilHydro ASA. 158 i Sverige och 40 i Norge.
Vindkraftföretaget TuuliWatti Oy etableras tillsammans med S-Voima.
RE85 avancerat etanolbränsle med hög andel lanserades.
Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy förvärvades (nu St1 Lähienergia Oy/St1 Local Energy).

2010

Den första Bionolix® anläggningen börjar producera avancerad etanol av bioavfall
Oy Shell AB i Finland, AB Svenska Shell och Shell Raffinaderi AB i Sverige köps. Företagsnamnen blir St1 Energy Oy, St1 Energy AB och St1 Refinery AB

2014

St1 Holding Oy byter namn till St1 Nordic Oy 
St1 Energy AB delas och blir St1 Supply AB och St1 Sverige AB.
St1 Deep Heat, geotermiskt pilotprojekt lanserades.
Avtal om förvärv av aktiekapitalet i Shells norska efterföljande marknadsled.
Uudenmaan Energiakaivot Oy förvärvas av St1 Local Energy (tidigare Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy).

2015

Huvuddelen av Shells verksamhet i Norge förvärvas.
Bioraffinaderiet Etanolix® invigs vid St1s oljeraffinaderi i Göteborg..
Byggnationen av bioraffinaderiet Cellunolix® påbörjades i Finland.

 

2016

St1 Deep Heat började borra brunnar för den geotermiska pilotprojektanläggningen.

2017

De norska St1-stationerna säljs till Blue Energy Holding AS.
Det första bioraffinaderiet, Cellunolix®, startades för att producera avancerad etanol från sågspån.
Konstruktion av en anläggning för vätgastillverkning påbörjades vid St1s raffinaderi i Sverige med syfte att inleda produktionen av förnybar diesel i början av 2020-talet.
TuuliWatti Oy avslutade sitt fleråriga investeringsprogram på 650 miljoner euro.
St1 Finance Oy grundades.

2018

Uppbyggnaden av pilotprojektet Etanolix® i Ubon Ratchathani, Thailand är nu klar för test av ethanol produktion där man avnänder kassava frukten som insatsråvara.
Simuleringsfasen för St1s geotermiska projekt för bergvärme är nu implementerat i Espoo, Finland.
St1 har startat ett s.k. Carbon Farming-pilotprojekt för att minska koldioxid i atmosfären genom beskogning i Marocko.
Köpet av Staoil Fuel & Retail Marine AS i Norge är nu klart.

2019

Q Power och St1 började testa produktion av syntetiskt bränsle av koldioxid från bioraffinaderiet i Finland.
Slutförde konstruktionen av den nya tillverkningsenheten av Väte i Göteborg, Sverige.
TuuliWatti byggde den första marknadsbaserade vindkraftsparken i Finland vid Ii Viinamäki.
Avslutade pilotprojekt med produktion av etanol från maniokavfall i Thailand.
St1 var en av vinnarna av Energy Globe World Award genom sin uppstart av ombyggnation av St1 Göteborgs raffinaderi (Green Process Unit). 

2020

Uppstart av ombyggnation av St1 Göteborgs raffinaderi (Green Process Unit).
En terminal köptes i Gävle för att stärka leverantörskedjan i Sverige.
Avslutade borrningsarbetet vid det geotermiska kraftverket i Otnäs, Esbo.
Mark med vindkraftsmöjligheter såldes i Finland för att frigöra kapital, för nya investeringar i förnybar energi.
St1 engagerar sig för en mer hållbar värdekedja genom att gå med i FN:s Global Compact-initiativ som deltagare.

2021

St1 förvärvar E.ON Biofor i Sverige och blir en aktör på biogasmarknaden. Biofor får namnet St1 Biogas.
St1 stärker produktionen från avfall genom att förvärva Brocklesby Ltd i Storbritannien.

 

 

2022

St1´s matkoncept PLOQ som startades hösten 2020 fortsätter sin expansion under året. 

Idag

Idag är St1 ett nordiskt energibolag som är verksam på i Sverige, Finland och Norge. Vår vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi speglar allt vi gör.

St1 Värdekedja

St1 är ett energibolag vars vision är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. I vår visions anda forskar, producerar och investerar vi för att kunna förse våra kunder med CO2-medveten energi samtidigt som vi skapar positiv samhällspåverkan. Våra medarbetares ambitiösa arbeten förädlar hela tiden vår värdekedja till att ständigt bli mer hållbar.

Vill du veta mer om St1?

St1 Nordic Oy är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Koncernen forskar och utvecklar ekonomiskt hållbara, miljömässigt hållbara energilösningar. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som avfallsbaserade avancerade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har fler än 1200 St1 och Shell-märkta detaljhandelsstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har även 60 tankstationer för biogas i Sverige. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och har för närvarande mer än 1000 anställda.

Organisationen är uppdelad i tydliga områden, för högsta effektivitet. St1 Nordic fokuserar på drivmedelsverksamhet i Finland, Sverige och Norge, på biodrivmedel av restprodukter, vindenergi samt raffinaderi- och supplyverksamhet. St1 Finance fokuserar på betalningsservice. Under 2022 uppgick omsättningen för St1s nordiska grupp till 10,4 miljarder euro.