Kameraövervakning

Kameraövervakning på St1 och Shellstationer

St1 Sverige AB (St1) kameraövervakar delar av stationsområdet på flertalet av våra drivmedelsstationer inom landet. Detta gäller samtliga Shell och St1 skyltade drivmedelsstationer som har kameraövervakningssystem. För att veta om just den drivmedelsstation Ni besöker har kameraövervakning har dessa stationer skyltar med en kamerasymbol uppsatta vid infarten till stationsområdet, vid pumparna samt även på de informationstavlor som finns på St1 stationerna. Syftet för kameraövervakningen är att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess anställda samt att öka säkerheten för personal och kunder.

St1 utövar kameraövervakning med stöd av kamerabevakningslagen inklusive de begränsningar som följer av dataskyddsförordningen. St1 har beaktat och vägt in den registrerades skydd gällande personuppgifter med St1s intresse och ambition att förebygga, förhindra samt utreda brott mot företaget och dess anställda. I denna avvägning inkluderas även den förhöjda säkerhet som kameraövervakningen ger för kunder och personal samt att inspelat material raderas per automatik inom 60 dagar.

St1s samlade bedömning är att bolagets intresse väger tyngre än den registrerades.

Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till polis i samband med begäran härom vid polisens utredningsarbete efter att ett brott har begåtts inom det kameraövervakade området. Polisen är den enda externa part som får ta del av St1s inspelade material. St1 kommer under inga omständigheter att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.

Vilka rättigheter har du, som registrerad, för att ta del av materialet?

På Integritetsmyndighetens (IMY) webbplats framgår detta tydligt, läs mer här 

Om du som registrerad anser att St1 bryter mot gällande regelverk, eller har frågor, ber vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud genom e-post dataprivacy@st1.se eller genom att skicka ett brev till:

St1 Sverige AB
Dataskydd (Nordic DPO)
Box 11057

161 11 Bromma
Besöksadress: Köpsvängen 22 (Bromma Blocks)