St1 Mastercard har upphört att gälla per den 4 december 2023

St1 Mastercard har upphört att gälla per den 4 december 2023

OBS! Ta inte bort din gamla St1 app när du laddar ner den nya om du vill kunna nå dina tidigare St1 Mastercard transaktioner.

Vi har skickat ut e-post till samtliga kunder att St1 Mastercard har avslutats per den 4 december 2023.  Om du inte har tagit del av informationen vänligen hör av dig till oss så skickar vi ut det igen. 

 

St1 Betalkonto

Som kund hos St1 Finance har du tillgång till St1 Betalkonto via St1 Appen. St1 Betalkonto är ett konto som du använder för att utföra betalningar.

Enkel översikt

Med St1 Appen får du enkelt en översikt på ditt St1 Betalkonto. I appen visas dina transaktioner med köpdatum, köpställe och belopp. 

Kontokredit

Fakturering

Köp som genomförts med St1 Mastercard debiteras det konto som anslutits till kortet och du får därefter en faktura för utnyttjad kontokredit. Den fortgående krediten har inte någon månatlig gräns utan du kan alltid använda dig av den outnyttjade krediten.

Köp med St1 Mastercard är räntefria till och med följande fakturans förfallodag. Efter det tillkommer avtalsenlig ränta på den obetalda skulden.  St1 Finance har rätt att debitera avgifter enligt prislistan från kundens betalkonto. För kontantuttag tillkommer ränta från dagen för uttaget.

Du kan fritt välja om du vill betala hela beloppet, minimibelopp som framgår på fakturan eller något däremellan. 

Krediten som ansluts till ditt St1 Betalkonto, beviljas av St1 Finance. Den beviljade krediten gäller enbart det konto den anslutits till och endast ett kort kan anslutas till kontot och krediten. Korttransaktionerna debiteras kundens St1 Betalkonto inom ramarna för beviljad kontokredit. 

St1 Finance Betalkonto prislista

Kort

* Kortet har ingen (kontoavgift) månadsavgift ifall kunden använder kortet minst en gång i månaden på St1- och/eller Shell stationer, i annat fall 30 kr/mån.
** Köp gjorda i annan valuta än i svenska kronor. Valutapåslag max 1,9 %. Kursen bestäms när köpet är registrerat hos Mastercard och i enlighet med Mastercards currency cross rate tariffer.
*** 3 mån Euribor uppdateras första bankdagen i mars, juni, september och december. Negativ referensränta minskar den totala räntan.

Ladda ner prislistan

Här finner du vår prislista för tjänster. Vår kundservice assisterar dig gärna om du inte hittar den information du söker i prislistan.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

St1 Finance Oy Användningsvillkor för Betaltjänster från 24.8.2020

Frågor och svar

Varför stänger ni ner St1 Mastercard?

Allt fler kunder väljer bort plastkort i plånboken. Därför satsar vi på St1 nu helhjärtat på att utveckla digitala tjänster som ska underlätta vardagen för våra kunder.

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra någonting. Allt kommer att ske med automatik och ditt konto kommer att avslutas när vi har fått din slutbetalning. 
•    Vill du avsluta avtalet nu direkt kan du kontakta oss på 08-555 48 410 så hjälper vi dig. 
•    Kom ihåg att ändra/byta kort om du har använt ditt St1 Mastercard för att betala till exempel streamingtjänster eller andra prenumerationstjänster. 

När ska min slutbetalning vara er tillhanda?

Eventuella utestående krediter vid tidpunkten för uppsägningen återbetalas enligt de delbetalningsmöjligheter som har avtalats för krediten. Det betyder att du fortsatt kan återbetala dessa krediter enligt nuvarande villkor.

Vad behöver jag göra om jag har använt mitt St1 Mastercard för att betala för prenumerations eller streamingtjänster?

Kom ihåg att ändra/byta kort om du har använt ditt St1 Mastercard för att betala till exempel streamingtjänster eller andra prenumerationstjänster. 

Kan jag använda St1 appen utan ett St1 Mastercard?

Vi har nyligen lanserat vår nya app St1 Mobility där du kan lägga till valfritt Visa, Mastercard eller Apple Pay.

Vem erbjuder betaltjänsten?

St1 Finance AB, ett betalningsinstitut som övervakas av Finansinspektionen.

Vad är det för ränta på St1 Mastercard?

Räntan är tre månader euribor + 12% marginal. Den effektiva årsräntan på kontokrediten samt det totala belopp som ska betalas beräknas utifrån ett antagande om ett kreditbelopp på 15 000 kr, ett års kredittid samt att hela krediten lyfts vid samma tillfälle. Ränta och avgifter fastställs för hela kreditperioden och krediten återbetalas i 12 lika stora månatliga delbetalningar. Vid nyttjande av krediten på ditt St1 Mastercard är räntan 3 månader euribor + 12% marginal, till det tillkommer kontots förvaltningsavgift om 30 kr. Med ovan nämnda antaganden är den effektiva årsräntan 22,11 % och det totala beloppet som ska betalas 16 686,27 kr varav räntor och avgifter uppgår till 1 686,27 kr (euribor 3/2024).

Ingen förvaltningsavgift debiteras t o m December 2024. Därefter fortsätter kortet att vara avgiftsfritt för aktiva St1- och Shellkunder (St1 Mastercard kontokredit används minst en gång under faktureringsperioden på någon av våra St1 eller Shellstationer). I detta fall är den effektiva årsräntan 17,15 % och det totala beloppet som skall betalas 16 326,27 kr varav räntor och avgifter tillsammans uppgår till 1 326,27 kr (euribor 3/2024).

När får jag fakturan för mitt St1 Mastercard?

Faktureringsperioden för St1 Mastercard är f om den 16 t om den 15 varje månad och fakturering sker den 15:e förutsatt att det är en helgfri vardag.

Hur kan jag kontrollera mina korttransaktioner och mina kontouppgifter?

Du får enkelt en överblick av ditt St1 Mastercard och kontokredit i St1 Appen. Du får även en månadsfaktura för föregående månads händelser.

Min närstående har avlidit. Vad ska jag göra?

St1 Finance får information från Folkbokföringsregistret om en kontokund avlidit. Om en närstående avlidit kan du dock alltid meddela detta till St1 Finance. Hantering av den avlidnes ärenden kräver en särskild fullmakt. Utan en fullmakt kan vi inte diskutera den avlidnes kundförhållande. För bouppteckningen skickar vi ett avgiftsfritt saldointyg, som sänds till den avlidnes adress.

Tjänsteleverantör

St1 Finance Oy
Fo-nummer 2789887-7
Adress: PB 68, 00521 Helsingfors, Finland
Telefon: 08 555 484 10