Diesel

Diesel är ett klassiskt drivmedel som vi på St1 lägger stora resurser på att miljöanpassa. Inte minst genom vår produkt, 1st REnewable Diesel, består av minst 50 % förnybart, en andel biokomponenter som vi ökar successivt.

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter. Drivmedlet har effektivt renhållande egenskaper och ger bibehållet låga avgasutsläpp. För att minska utsläppet av fossila växthusgaser tillsätter vi förnybara biokomponenter. Vår diesel kan användas i alla dieselmotorer och uppfyller högsta miljöklass (Mk1). Den lever också upp till kraven enligt en standard som bl a reglerar bränslets funktion i vinterkyla.

Vår diesel uppfyller kraven enligt standarden SS155435 som bland annat reglerar bränslets egenskaper och funktion i vinterkyla och sommarhetta. Det är viktigt att bränsle hanteras och lagras på rätt sätt. Vätska som köps i löst mått ska förvaras i godkänd reservdunk eller annan behållare avsedd för produkten. Mer information om hantering av brandfarliga vätskor finns till exempel på msb.se.

1st REnewable Diesel

1st REnewable Diesel är vår nya hjälte som driver på utvecklingen mot mer ansvarsfulla transporter. Bränslet består av minst 50 % förnybart, en andel biokomponenter som vi ökar successivt. Vårt mål är att kunna erbjuda ett bränsle med 70 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med en vanlig diesel. Genom att välja 1st REnewable när du tankar gör du som bilist ett aktivt val. Utsläppen av fossil växthusgas minskar och i förlängningen bidrar du till att vi snabbare når Sveriges miljömål. 1st REnewable uppfyller europeisk och svensk standard och kan blandas med all annan diesel.

Vår diesel 1st REnewable är godkänd för användning i alla dieselmotorer och uppfyller kravet enligt bränslestandarden SS155435. Det är viktigt att bränsle hanteras och lagras på rätt sätt. Vätska som köps i löst mått ska förvaras i godkänd reservdunk eller annan behållare avsedd för produkten. Mer information om hantering av brandfarliga vätskor finns t ex på msb.se

Korvgubbe som tankar 1st REnewable

Marknadens högsta inblandning av förnybart

I Göteborg har vi vårt drivmedel 1st REnewable diesel. Fler och fler väljer att tanka 1st REnewable disel på någon av våra 9 stationer i Göteborg vilket vi är jätteglada för. Tack säger vi på St1.

Vi har valt att kalla drivmedlet för 1st för att det är vår första diesel med garanterat minst 50 % inblandning av biodiesel. Och för att miljön alltid kommer först för oss. Vi hoppas att fler väljer att tanka 1st REnewable hos oss.

1st REnewable finns på följande 9 St1-stationer i Göteborg:
St1 Grepgatan Angered, St1 Antenngatan Frölunda, St1 Transportgatan Hisingsbacka, St1 A Odhnersgata Högsbo, St1 Gustav Dalénsgatan Göteborg, St1 S:t Sigfridsgatan Kallebäck, St1 Lammevallsgatan Mölndal, St1 Hantverksvägen Sisjön, St1 Bärby Bygdegårds väg Säve

Produkt- och säkerhetsdatablad

I våra produkt- och säkerhetsdatablad finns information om produkternas egenskaper, användningsområden samt säker hantering av produkterna.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet här.

Biogas, Bensin, Diesel, E85, 1st REnewable Diesel och Fordonsgas

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På våra stationer finns vår miljökämpe 1st REnewable Diesel.

fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.