Diesel

Diesel är ett klassiskt drivmedel som vi på St1 lägger stora resurser på att miljöanpassa. Inte minst genom vår produkt, 1st REnewable Diesel, består av minst 50 % förnybart, en andel biokomponenter som vi ökar successivt.

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter. Drivmedlet har effektivt renhållande egenskaper och ger bibehållet låga avgasutsläpp. För att minska utsläppet av fossila växthusgaser tillsätter vi förnybara biokomponenter. Vår diesel kan användas i alla dieselmotorer och uppfyller högsta miljöklass (Mk1). Den lever också upp till kraven enligt en standard som bl a reglerar bränslets funktion i vinterkyla.

Vår diesel uppfyller kraven enligt standarden SS155435 som bland annat reglerar bränslets egenskaper och funktion i vinterkyla och sommarhetta. Det är viktigt att bränsle hanteras och lagras på rätt sätt. Vätska som köps i löst mått ska förvaras i godkänd reservdunk eller annan behållare avsedd för produkten. Mer information om hantering av brandfarliga vätskor finns till exempel på msb.se.

HVO100

Från och med maj 2024 säljer vi HVO100 som är fri från Palmolja och PFAD på utvalda St1-stationer.  

HVO100 är ett förnybart dieselbränsle som ger upp till 90 % reducering av fossila växthusgaser jämfört med fossil diesel. I tillverkningen av HVO100 används animaliska fetter och vegetabiliska oljor, ofta från rest/biprodukter i samband med livsmedelstillverkning.

HVO100 är i princip en kemisk kopia av fossil diesel och kan därför användas i vanliga dieselmotorer för tunga fordon, lätta lastbilar och personbilar utan att motorerna behöver justeras eller modifieras. Många fordonstillverkare har redan godkänt HVO100 som drivmedel för sina Euro 5- och Euro 6-motorer. Trots att det i dagsläget finns en EN-standard (EN 15940:2016) måste du säkerställa med just din fordonstillverkare att din bil är godkänd för att använda HVO100 som bränsle.

Informationen om just din bil finns ofta på fordonstillverkarens hemsida, sök på bilmärke/modell och HVO100. Flera biltillverkare har gjort sina kontroller och kommit fram till att även en del lite äldre dieselbilar kan tankas med HVO100.

Produkt- och säkerhetsdatablad

I våra produkt- och säkerhetsdatablad finns information om produkternas egenskaper, användningsområden samt säker hantering av produkterna.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet här.

Biogas, Bensin, Diesel, HVO100, E85 och Fordonsgas

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

HVO100

HVO100

HVO100 är ett förnybart dieselbränsle som tillverkas av slakteriavfall, skogsavfall, växtoljor och andra rester från växtriket.

fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.