Hur vi vill ta ansvar för framtiden

Kan ett energibolag vara miljökämpar?

Fråga oss och svaret är ett rungande Ja!
Vi på St1 har bestämt oss för att vara en drivande kraft på resan mot en helt fossiloberoende värld. Det pågår massor av arbete för att lösa den här frågan. Vi är obotligt nyfikna. Från bränslet som inte ska påverka vårt klimat till hur morgondagens smarta påfyllningsstationer ska se ut.

Vision

Vår vision

En dag i framtiden säljer vi ingen fossil bensin eller diesel alls

Att vara den ledande producenten och försäljaren av CO-medveten energi. Så låter visionen som får oss att kliva ur sängen varje morgon. Vår bransch står inför några av världens tuffaste miljöutmaningar och med 1 500 obemannade och bemannade tankställen i Norden och eget raffinaderi har vi både möjligheten och viljan att ta ansvar och hitta lösningar som bidrar till förändring. Vi jobbar målmedvetet med att utveckla nya grönare drivmedel och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan.

Människor i varselkläder och hjälm på fabrik

Att genomföra visionen

Våra goda resultat inom traditionell oljeverksamhet ger oss möjlighet att investera i framtiden och att bygga en gedigen grund så att vi kan förverkliga vår vision genom förnybar energi. Vi återvinner redan avfall för bränsle, använder vindkraft för att producera elektricitet och borrar över sex km djupa brunnar för att utvinna geotermisk energi.

Våra medarbetare som arbetar inom traditionell oljeverksamhet möjliggör strategin, och medarbetare som arbetar inom förnybar energi genomför strategin – båda har lika viktiga roller för att nå målen.

St1s värdekedja

St1 är ett energibolag vars vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. I vår visions anda forskar, producerar och investerar vi för att kunna förse våra kunder med CO2-medveten energi samtidigt som vi skapar positiv samhällspåverkan. Våra medarbetares ambitiösa arbeten förädlar hela tiden vår värdekedja till att ständigt bli mer hållbar.

Se filmen så får du en bra översikt om St1s värdekedja!

St1 Outlook

Vi har ett trängande behov att skapa kostnadseffektiva och förnybara energilösningar. Även om andelen förnybar energi växer så är tillväxten av fossil energi ännu snabbare. Den globala energiutmaningen kräver kraftfulla åtgärder och de nordiska länderna kan ta sig an rollen som föregångare. St1 Outlook lägger fram företagets syn på förändringar och utmaningar på den nordiska energimarknaden under de kommande decennierna.

Vårt mål

Vi ska utveckla och kommersialisera funktionella och miljömässigt hållbara energilösningar.

St1 vill göra skillnad och aktivt bidra till Sveriges uppsatta miljömål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och vidare mot en fossilfri fordonsflotta 2050. Detta gör vi genom att utmana gamla sanningar, modernisera, effektivisera och hela tiden jobba för mer miljövänliga energilösningar. På så sätt kan vi också erbjuda våra produkter till konkurrenskraftiga priser.

Vårt mål är att spela en ledande roll i arbetet med att ersätta fossila bränslen med miljövänliga alternativ.

Alla förbättringar genomförs naturligtvis inte över en natt, men vi anstränger oss hårt för att bli ännu mer kostnadseffektiva och för att behålla vår ledande ställning som miljöinnovatörer. Vår miljövision är djärv och vi menar allvar.