Solving Global Energy Challenges

Introduktion till St1 Outlook

Vår Outlook syftar till att ge en övergripande bild av klimatförändringar, globala energiutmaningar och hur vi kan vända situationen.

Vi kommer visa hur komplext klimatförändringarna är och att det inte finns en enskild lösning till problemet. Energi är själva kärnan i det hela. Därför kommer vår Outlook ta hänsyn till den komplexitet energisystemet har och hur det måste ändras stegvis, i samspel med vårt fortsatta liv på vår planet.

Majoriteten av data är inhämtad från offentliga och trovärdiga källor som IEA och IPCC för att kunna leverera kärnan av budskapet. Alla åtgärder som genomförs ska härledas till vetenskap och forskningsbaserad kunskap, och måste fokusera på att leverera globala lösningar för energin och klimatutmaningen.

Idéerna och lösningarna som presenteras i denna Outlook kommer att fokusera på hela kedjan av utsläppens livscykel. Det är ända sättet att ha meningsfulla lösningar som ger en positiv påverkan. Alla andra sätt är en suboptimering av problemet.

Vår vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Detta betyder att vi löser globala energiutmaningar på ett sätt som möjliggör för samhälls- och klimatvälfärd både nu och inför framtiden. Alla våra åtgärder syftar till göra ett positivt avtryck på samhället.

Vår St1 Outlook är skriven på engelska för att så många som möjligt ska kunna ta del av vår rapport.

The Crux of the Global Energy Challenge

#1 Introduction:

The Crux of the Global Energy Challenge

The business of powering our everyday needs in regional silos has come to an end. The climate emergency has changed this. The energy challenge that we and future generations face, if not solved quickly, will have serious consequences.

Homo Flammabus Caused an Unsustainable Carbon Cycle

Chapter #2

Homo Flammabus Caused an Unsustainable Carbon Cycle

Our behaviour lies at the root of our energy challenge and the increasing population, economy and energy demand multiply its effect.

Collaboration Got Us Here, It Should Get Us Out

Chapter #11

Collaboration Got Us Here, It Should Get Us Out

The energy transition requires close co-operation and support from digitalisation. To achieve a system-level energy transition in time, we should first define and agree the paths toward our common target.

Ladda ner St1 Outlook

Vi vill ha dina synpunkter!

Jag vill ha svar*

Nyheter från St1

Läs mer