St1s nya bioraffinaderi i Göteborg invigt av Ebba Busch

Göteborg Bioraffinaderi, ett joint venture mellan St1 och SCA, har den 10 april officiellt öppnat. Anläggningen invigdes av Energi- och näringsminister Ebba Busch och markerar en viktig milstolpe i resan mot en mer hållbar energiproduktion. 

Energi- och näringsministern förklarar hur viktigt bioraffinaderiet är för såväl Sverige som EU.

”Ökad inhemsk produktion av biodrivmedel är viktigt för att Sverige och EU ska kunna uppnå våra högt ställda klimatmål, men det är också viktigt för att öka vår förmåga att producera våra egna drivmedel. Att biobränslen behövs är helt klart, alla transporter kommer inte kunna elektrifieras, utan alla goda krafter behövs för att driva Sverige framåt mot nettonollutsläpp, det här raffinaderiet är ett steg på vägen” säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Efter en omfattande uppstartsfas har bioraffinaderiet nu påbörjat sin produktion av hållbara flygbränslen (SAF), Bio-Diesel (HVO), Bio-Nafta och Bio-LPG . Bioraffinaderiets produktionsstart är resultatet av många års planering och arbete, där en idé och en vision förvandlats till en toppmodern anläggning. Med en investering på 4 miljarder kronor och över 2,5 miljoner arbetstimmar har projektet gått från vision till verklighet, redo att förändra förutsättningarna för förnybar energi.

Henrikki Talvitie, VD för St1 Nordic Oy, säger: ”Göteborgs bioraffinaderi är den enskilt största investeringen i St1s historia och en viktig milstolpe i vår färdplan för energiomställningen. Projektet visar på omfattningen och bredden av vår ambition att driva energiomställningen. Bioraffinaderiet är ett viktigt steg mot att förverkliga vår vision om att bli den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi.”

Bioraffinaderiet har en årlig kapacitet på 200 000 ton biodrivmedel. Den flexibla designen av bioraffinaderiet gör det möjligt att nyttja många olika typer av råvaror. Från använd matolja till animaliska fetter och tallolja, den senare från SCAs pappers- och massabruk.

”Det är ett historiskt steg för SCAs affär inom förnybar energi och partnerskapet med St1 ger oss möjligheten att skapa ytterligare värde och mer klimatnytta från varje träd. Genom att förädla vår tallolja, som är en biprodukt från bolagets massabruk, blir vi ännu mer resurseffektiva och bidrar till att samhället får bättre förutsättningar att ställa om trafiken. SCAs klimatnytta är redan i dag omkring 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket kompenserar för ungefär en fjärdedel av landets territoriella utsläpp, och vi är övertygade om att den här anläggningen kan hjälpa till att öka vårt positiva bidrag ytterligare, säger Mikael Källgren, VD, SCA Renewable Energy.

Under projektet har ett intensiva arbete gjorts för att kartlägga potentiella leverantörer av råvaror samt främja utvecklingen av en global försörjningskedja för råvaror och etablera starka, långsiktiga samarbeten med partners i leveranskedjan. St1-ägda Brocklesby Ltd, experter på återvinning av matavfall från livsmedelsindustrin, spelar en avgörande roll för att säkra tillgången av råvaror.

Helen Ljungqvist, verkställande direktör för St1-raffinaderiet, uttrycker sin stolthet över projektet och säger: ”Jag är mycket stolt över det hårda arbete som har förverkligat detta projekt och gjort det möjligt för oss att starta produktionen.  Det är glädjande att bevittna resultatet av våra ansträngningar, vilket leder till i en robust värdekedja från råmaterial till hållbart flygbränsle.”

De bränslen som produceras i bioraffinaderiet kommer att leda till en årlig minskning av utsläpp från väg- och flygtrafik med cirka 500 000 ton CO₂ jämfört med deras fossila motsvarighet. Alla produkter på Göteborgs Bioraffinaderi kommer att certifieras enligt hållbarhetscertifieringen ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).

För mer information:
Henrikki Talvitie, CEO St1 Nordic Oy
Henrikki.Talvitie@st1.com
Telefon: +358 10 557 11

För pressfrågor kontakta:
Frida Nilsen Mrad, Kommunikationschef, St1 Sverige
Frida.Nilsen.Mrad@st1.com
Telefon: +46761482842

 

St1 är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 270 marknadsplatser med butiks- och drivmedelsstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter för närvarande över 1 000 personer. Läs mer på www.st1.se

 

 

arrow-right
Föregående
Nordion Energi och St1 i samarbete om flytande biogas i Göteborgs Hamn

15.03.24

Mer intressant läsning

Se alla inlägg