Nordion Energi och St1 i samarbete om flytande biogas i Göteborgs Hamn

Flytande biogas (LBG) ska inom en nära framtid utgöra en större del av bränslemixen. Det är ambitionen från energiinfrastrukturbolaget Nordion Energi och energibolaget St1 som nu tecknar ett avtal för att leverera mer biogas till transport- och industrisektorn.

Nordion Energi planerar för en ny anläggning i Göteborgs Hamn där biogas förvätskas och transporteras vidare till kunder i olika delar av landet. Syftet är att ersätta fossila bränslen i sjöfarten, tunga vägtransporter och industrier. Inom ramen för samarbetet kommer St1 köpa delar av kapaciteten.

”Det här är en fantastisk möjlighet att nå ut med biogas till fartyg, vägtransporter och även industrier som inte är direkt kopplade till gasnätet. För oss är det viktigt att få med oss St1 – en aktör som satsar stort på biogas och menar allvar med energiomställningen. Genom samarbetet tar vi ett nytt steg mot att flera kan få tillgång till biogas”, säger Carolina Wistén, marknadschef på Nordion Energi.

– Biogas är en viktig del av vår energiomställning och vi investerar stort i utbyggnaden av såväl produktion som distribution av flytande biogas. Samarbeten med aktörer som Nordion Energi ger oss möjlighet att utöka vår produktion och försäljning av biogas och är en viktig möjliggörare för att förse bland annat transportsektorn med lokalt producerad LBG, säger Matti Oksanen, Direktör för gasverksamheten på St1. 

 

250 GWh kapacitet
Anläggningen i Göteborgs Hamn blir den första i sitt slag som är direkt ansluten till det västsvenska gasnätet. Efter kondensering lagras den flytande biogasen tillfälligt i en tank innan vidare leverans till kund, antingen genom lastning på trailers eller genom att bunkras direkt som fartygsbränsle via en ledning.

Anläggningen kommer årligen att kunna förvätska 250 GWh biogas. Den kapacitet som inte nyttjas av St1 kommer att finnas tillgänglig för andra aktörer som är i behov av att ställa om sin verksamhet.

Investeringsbeslut för anläggningen är planerat att tas innan året är slut.

Flytande biogas (LBG)
Flytande biogas är biogas som kylts ner. Användning av biogas som drivmedel reducerar utsläpp av CO2, sluter lokala kretslopp och sänker nivåerna av kväveoxider (NOX) och skadliga partiklar – och bidrar därmed till minskad påverkan på hälsa och miljö. Flytande biogas är idag det renaste marina bränslet på marknaden. För att kunna distribuera den flytande biogasen behövs en utvecklad infrastruktur.

Om Nordion Energi
Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att leda samhällets omställning mot 100 % grön energi. Nordion Energi är transmissionsnätsoperatör (TSO) för det svenska stamnätet för gas med helhetsansvar för nätets långsiktiga utveckling. 

Om St1
St1 är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft.

 

För frågor, kontakta:

St1:
Matti Oksanen, Direktör för gasverksamheten
matti.oksanen@st1.com
Telefon: +358 40 483 6035

Nordion Energi:
Mattias Wesslau, Senior Business Developer
Mattias.Wesslau@nordionenergi.se
Telefon +46 76 308 5067

För pressfrågor kontakta:

Saila Horttanainen, Kommunikationschef
saila.horttanainen@nordionenergi.se
Telefon: +46 70 622 7606

 

arrow-right
Föregående
St1 öppnar ny biogasanläggning i Borås

30.01.24

Nästa
St1s nya bioraffinaderi i Göteborg invigt av Ebba Busch

10.04.24

Mer intressant läsning

Se alla inlägg