St1 köper 20 stationer från Såifa i Värmland

St1 köper 20 drivmedelsanläggningar för truckdiesel från SÅIFA Värmland AB - Ökar tillgången på förnybara bränslen i Värmland

I dag står det klart att St1 köper* SÅIFA Värmland ABs drivmedelsanläggningar. St1 tar därigenom över 20 värmländska anläggningar för försäljning av drivmedel till tung trafik och utökar samtidigt utbudet av förnybara bränslen på stationerna. Tillgången säkras genom en uppdatering av St1s depå i Karlstad samt en ökad direkttillförsel av biodrivmedel till denna via tåg från raffinaderiet i Göteborg.

SÅIFA i Värmland grundades 1971 av den värmländska åkerinäringen och drev fram tills i dag de aktuella drivmedelsanläggningarna. Nu blir SÅIFA Värmlands drivmedelsanläggningar en del av Shell TruckDiesel, en kedja som ägs av St1 sedan 2010. Många av de 20 stationerna har redan i dag förnyelsebara bränslealternativ, och nu ska flera av dem konverteras till att bli helt förnyelsebara.

SÅIFA i Värmland har under ett antal år satsat betydande belopp för att kunna säkerställa tillgången på hållbara drivmedel för den värmländska transportnäringen. Marknaden ökar för dessa produkter och utvecklingen går snabbare och snabbare.

  • Målsättningen för värmländska transportnäringen är att på sikt gå över helt till förnybart bränsle och för det krävs konstanta investeringar. Detta är rätt tidpunkt att sälja våra drivmedelsanläggningar SÅIFA Värmland. Vi kommer att fortsätta att utveckla den här verksamheten tillsammans med St1 men nu är det dags för oss att lägga vårt största fokus på det vi gör bäst – transporter, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt tillika ordförande på SÅIFA Värmland

 

Uppköpet och investeringarna ska sänka koldioxidutsläppet från värmländska transporter överlag. Bränslet transporteras med tåg till depån i Karlstad istället för med de båtar och lastbilar som används för att försörja de stationer som SÅIFA Värmland AB använder i dag.

  • Tunga transporter står för ungefär 10 procent av koldioxidutsläppen. Med tanke på att det redan finns bra förnyelsebara drivmedelsalternativ som ger en bråkdel av koldioxidutsläppen jämfört med fossila bränslen skapar vi förutsättningar för att reducera utsläppen genom att göra flera av dem till stationer med endast förnyelsebara alternativ. Vår viktigaste uppgift är nu att se till att alla transportföretag som vill ska ha möjlighet att använda dem, säger Mattias Paulsson Försäljningschef på St1.

 

Från 1 oktober 2019 blir anläggningarna en del av Shell TruckDiesel, en kedja som då innefattar totalt 190 svenska anläggningar.

Ytterligare information

Erica Samuelsson, marknads- och informationschef
08 55 54 83 06                                                
erica.samuelsson@st1.se     

Mattias Paulsson, Chef Företagsmarknad, St1
070 328 81 86
mattias.paulsson@st1.se

Per-Arne Karlsson, chef för förnybar energi, St1

0708 11 84 48
per-arne.karlsson@st1.se

Thomas Ajemark VD Såifa Värmland AB
054-222608
thomas.ajemark@saifa.se
 

Lars.Reinholdsson ordförande Såifa Värmland AB
0706 31 15 00
Lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

 

*Om St1s köp av SÅIFA Värmland ABs drivmedelsanläggningar

St1 Sverige AB genomför inkråmsförvärv av Såifa i Värmland AB. Anläggningar tillträds den 1 oktober och kommer konsolideras i St1 koncernen.

Om St1

St1 är ett modernt energiföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Miljöfrågan är ständigt prioriterad hos oss och att minimera fossil CO2-påverkan är vårt viktigaste uppdrag. Stationsnätet i Sverige består av ca 480 stationer. Av dem är drygt 280 St1-stationer, drygt 100 servicestationer under varumärket Shell och ca 100 stationer är speciellt anpassade för tung trafik under varumärket Shell TruckDiesel. För mer information, se www.st1.se

 

 

arrow-right
Föregående
Välkommen in vid Shell satsar på engångsgrillar av trä och papper

14.08.19

Nästa
St1 bygger bioraffinaderi för förnybar diesel och flygbränsle

18.09.19

Mer intressant läsning

Se alla inlägg