Gemensamt pressmeddelande från St1 och SCA

St1 och SCA ingår partnerskap för att tillverka förnybara drivmedel

Energibolaget St1 och skogsbolaget SCA ingår partnerskap för storskalig produktion av förnybara drivmedel av tallolja. Produktionen planeras att ske vid St1s raffinaderi i Göteborg.

Syftet med partnerskapet är att anlägga en ny fabrik för tillverkning av avancerade förnybara drivmedel av tallolja med en kapacitet på 100 000 ton per år. Den nya fabriken, förutsatt en genomförd tillståndsprocess och beslut från båda företagen, är en investering på i storleksordningen 500 MSEK och planeras vara i drift 2021. Tallolja är en restprodukt från tillverkningen av sulfatmassa vid SCAs fabriker Östrand, Obbola och Munksund. SCA bygger för närvarande ut sin massafabrik Östrand och produktionen av tallolja i fabriken kommer att mer än fördubblas.

Tillsammans har parterna tillgång till hela värdekedjan, från råvaror till raffinering, distribution och försäljning av förnybara bränslen till konsument.

  • Partnerskapet med SCA är en nyckelfaktor i genomförandet av vårt investeringsprogram för förnybara bränslen och det säkrar försörjningen med råvara för att kunna möta de ambitiösa nordiska klimatmålen för 2030, säger Mika Anttonen, styrelseordförande i St1. SCA arbetar med en rad intressanta utvecklingsprojekt när det gäller förnybar energi och vi ser goda möjligheter att utveckla samarbetet vidare.
  • När vi nu börjar arbeta med mer förädlade energiprodukter, så är partnerskap med ett företag som väl känner processerna och marknaden mycket värdefullt, säger Ulf Larsson, vd och koncernchef i SCA. St1 är ett företag med ambitionen att arbeta tillsammans med oss i omställningen till förnybara bränslen.

 

För ytterligare information, kontakta

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA, tel. 060-19 34 98
Mikael Källgren, affärsområdeschef Förnybar Energi, SCA, tel. 060-19 33 17
Bo-Erik Svensson, vd St1 Refinery, tel. 031-744 6250, bo-erik.svensson@st1.se

St1 Nordic Oy är ett nordiskt energiföretag vars vision är att vara den ledande producenten och försäljare av CO2-medveten energi. Koncernen utvecklar och kommersialiserar ekonomiskt hållbara och miljövänliga energilösningar. St1 fokuserar på marknadsföring av bränsle-, oljeraffinering och förnyelsebara energilösningar, såsom avfallsbaserade avancerade etanol och industriell vindkraft. Koncernen har totalt 1 400 St1- och Shell bensinstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter över 750 personer. www.st1.eu

arrow-right
Föregående
Sex av tio svenskar positiva till ett samhälle utan kontanter

16.05.18

Nästa
St1 väljer Visma Retail för offensiv satsning på butiksverksamhet

30.05.18

Mer intressant läsning

Se alla inlägg