St1 och Borås Energi och Miljö inleder ett nära samarbete inom flytande biogasproduktion i Sverige

Energibolaget St1 har fattat ett investeringsbeslut om att bygga en anläggning för uppgradering och förvätskning av biogas på Sobacken i Borås. En förutsättning för investeringsbeslutet är ett långsiktigt avtal för köp av rå biogas, vilket St1 har tecknat med Borås Energi och Miljö. I och med avtalet kommer även Borås Energi och Miljös båda gastankstationer för konsumenter i Åhaga och Hulta att gå över till St1. St1 kommer även bygga ut infrastruktur i Norden för att distribuera flytande biogas. 

St1 startar byggnadsarbetet under hösten och produktionen beräknas starta upp i slutet av 2023. St1 har tecknat ett avtal med Wärtsilä Gas Solutions om att leverera biogasuppgraderings- och förvätskningsanläggningen. Projektet har beviljats stöd från Klimatklivet ett svenskt investeringsstödsprogram riktat mot projekt som minskar klimatpåverkan.  

St1 och Borås Energi och Miljö skapar tillsammans en stark värdekedja inom förnybara biobränslen, där båda fokuserar på sina kompetensområden. St1 kommer att uppgradera och omvandla den biogas Borås Energi och Miljö producerar från matavfall och avloppsslam, och sedan sälja den i sitt distributionsnät. 

”Våra moderna anläggningar i kombination med mer än 30 års erfarenhet och kompetens gör att vi inom företaget kommer att kunna producera stora mängder biogas i framtiden. Genom samarbetet med St1 kommer vår biogas att kunna nå en större marknad, säger Magnus Kårestedt, VD för Borås Energi och Miljö. Vi har efter en noggrant genomförd process valt att inleda ett samarbete med St1, eftersom företaget har en gedigen och mångsidig meritlista inom energisektorn och en stark tillväxtstrategi på den nordiska biogasmarknaden”, fortsätter Magnus Kårestedt.

St1 är redan en ledande biogasaktör i Sverige med cirka 30 procent marknadsandel inom vägtransportsegmentet. Biogasverksamheten är belägen i södra Sverige samt i Stockholm. Företaget producerar, importerar och exporterar biogas och levererar den till kunder genom flera försäljningskanaler. St1 har sex produktions- och uppgraderingsenheter för biogas i Sverige. Två av dem – Söderåsen Bioenergi AB och Falkenbergs Biogas AB – är majoritetsägda dotterbolag. 

St1 inledde biogasverksamheten i Finland och Norge förra året. Bolaget samarbetar med Knapphus Energi och Nor-log för att bygga infrastruktur för biogas i Norge. I Finland har St1 och livsmedelsföretaget Valio startat ett samägt bolag för att producera förnybar biogas av gödsel från mjölkgårdar och andra biprodukter från jordbruket, främst som bränsle för tunga transporter. Det samägda bolaget siktar på en produktionskapacitet på upp till en terawattimme (TWh) till 2030.

”På St1 stärker vi vår verksamhet genom strategiska långsiktiga partnerskap. Att stärka biogasverksamheten i våra verksamhetsländer är ett konkret steg när vi på ett konsekvent och långsiktigt sätt genomför vår tillväxtstrategi. Vi är mycket glada över att planerna med en solid partner som Borås Energi och Miljö nu blir verklighet, och vi tillsammans kan minska koldioxidutsläppen från transporter och påskynda energiomställningen”, säger Matti Oksanen, direktör för St1s gasverksamhet.

 

Ytterligare information

St1, Matti Oksanen, direktör för St1s gasverksamhet, tel +358 40 483 60 35 matti.oksanen@st1.com
Borås Energi och Miljö, Magnus Kårestedt, VD, tel + 46 705-66 25 13  magnus.karestedt@borasem.se

 

St1 Nordic Oy vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 290 butiks- och tankstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter för närvarande över 1 200 personer. www.st1.com

Borås Energi och Miljö tar tillvara på energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas.
Biogas produceras av både matavfall och avloppsslam. Bolaget erbjuder energi- och återvinningstjänster, sköter avfallshantering och avloppsrening samt levererar dricksvatten i Borås. www.borasem.se

 

 

arrow-right
Föregående
Vattenfall och St1 ingår nytt partnerskap inom fossilfritt e-flygbränsle

30.06.22

Nästa
St1 investerar i biogas i Sverige

09.12.22

Mer intressant läsning

Se alla inlägg