St1 förvärvar E.ON Biofor i Sverige och blir en aktör på biogasmarknaden.

Pressrelease 26 april 2021

Energiföretaget St1 Nordics dotterbolag St1 Sverige AB har undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med E.ON Energilösningar AB om att förvärva 100 % av aktierna i E.ON Biofor AB. Transaktionen, som är föremål för sedvanliga regulatoriska godkännanden och tillträdesvillkor, förväntas att färdigställas i slutet av juni 2021.

E.ON Biofor är en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden med en marknadsandel på cirka 30 % inom marknaden för biogasfordon. Företaget har 35 anställda och verksamheten är geografiskt placerad i olika delar av södra Sverige samt i Stockholm. Företaget producerar, importerar och exporterar biogas som levereras till kunder genom olika säljkanaler. E.ON Biofor har sex produktions och uppgraderingsanläggningar för biogas, två av dessa är delägda dotterbolag, Söderåsens Bioenergi AB och Falkenbergs Biogas AB.

“Vi har identifierat strategiska fokusområden, där vi bäst kan uppnå vårt mål att uppnå netto noll utsläpp eller till och med negativa utsläpp. Genom att investera i förnybar energi och omställningen av energisektorn och samtidigt säkerställa nödvändigt kassaflöde, hjälper vi till att lösa globala energiutmaningar. Att vi nu blir en aktör på biogasmarknaden är ett konkret steg i en konsekvent och långsiktig implementering av vår tillväxtstrategi. Vi fokuserar på investeringar i produktion av förnybara bränslen från hållbara råvaror, forskning och utveckling av cellulosabaserade biodrivmedel och geotermisk värmeenergi likväl som utvecklingen av en värdekedja för syntetiska bränslen” säger Mika Wiljanen, Direktör för affärsområde försäljning för St1 Nordic Oy.

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Mika Wiljanen, Direktör affärsområde försäljning, St1 Nordic Oy, +358 40 1946 784
Per-Arne Karlsson, Direktör Public Affairs, St1 Sverige AB, +46 8555 480 80

St1 Nordic Oy är en nordisk energikoncern med visionen att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Koncernen forskar och utvecklar ekonomiskt genomförbara, miljömässigt hållbara lösningar. St1 fokuserar på försäljning av drivmedel, raffinaderiverksamhet och förnybara energilösningar såsom avfallsbaserat avancerat etanoldrivmedel och industriell vindkraftsproduktion. Koncernen har 1 250 St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har för närvarande 980 anställda. www.st1.com

arrow-right
Föregående
Miika Eerola utsedd till vd för St1 Refinery AB

21.10.20

Nästa
Valio och St1 ska producera biogas av gödsel − en kraftfull insats för att minska fossila utsläppen från trafiken

16.06.21

Mer intressant läsning

Se alla inlägg