Medarbetare & Karriär

Vi på St1 är engagerade i en verksamhetskultur av entreprenörskap och nytänkande. Vi är öppna för nya idéer, vi ansvarar för vårt arbete och vi är stolta över vad vi har åstadkommit.

St1 sysselsätter över 1000 engagerade medarbetar i Norden

På St1 har vi en engagerade kultur av entreprenörskap och innovation.
Sammantaget överstiger antalet anställda, direkt eller indirekt, hos St1 7 300 personer.

Vi vill utmana det konventionella

INTERNT ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION

Vi vill utmana det konventionella

St1 har en platt organisation, så beslutsfattande ligger aldrig långt från människorna som berörs av besluten. Det öppna företagsklimatet uppmuntrar medarbetarna att engagera sig i internt entreprenörskap såväl som i aktivt samspel och samarbete över gränserna. Anställningstider är vanligen långa och personalomsättningen låg i länderna där vi är verksamma.

Arbeta tillsammans för att uppnå vår vision

GE MÄNNISKOR INFLYTANDE

Arbeta tillsammans för att uppnå vår vision

Alla St1-anställda delar vår vision att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Alla har en lika viktig roll för att genomföra strategin. Våra vinster från fossil energi gör det möjligt för oss att göra betydande investeringar i utveckling av innovativ förnybar energiproduktion. Medarbetare som arbetar inom vår traditionella oljeverksamhet möjliggör strategin, och medarbetare som arbetar inom förnybar energi genomför strategin.

St1 uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

HÖG TILLFREDSSTÄLLELSE BLAND MEDARBETARNA

St1 uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

Meningsfullt arbete, tillfredsställelse med arbetsgemenskapen och medarbetarnas engagemang har upprepade gånger kommit mycket högt i interna arbetsmiljöundersökningar. Principen för lika behandling tillämpas för samtliga medarbetare inom gruppen avseende exempelvis tilldelning av arbetsuppgifter, möjligheter till befordran, planering av utbildning för löneadministration eller överföring av anställda.

Vi investerar kontinuerligt i kompetensutveckling inom vår organisation. Välbefinnande och säkerhet på arbetet har alltid högsta prioritet hos oss.

Spännande utmaningar och omfattande utvecklingstillfällen

St1-bolagen i de nordiska länderna erbjuder en rad olika karriärmöjligheter för människor som vill ligga i framkanten för den globala energirevolutionen. För att uppnå vår vision vill vi dra till oss och utveckla inte bara högkvalificerade ingenjörer och tekniker utan också experter inom andra områden, t.ex. marknadsföring och försäljning eller affärsteknik och finans.