Medarbetare & karriär

Din framtid kan finnas hos oss på St1

På St1 drivs vi, över 1000 engagerade medarbetare i Norden, av vår vision att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Med en unik historia och stark kultur av entreprenörskap och innovation finns vi idag representerade i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien.

Hos oss finns stora karriärmöjligheter för dig som är nyfiken på den globala energirevolutionen och dess utmaningar från olika perspektiv. Vi behöver ständigt nyfikna, engagerade och drivna kollegor och experter inom en rad olika tjänsteområden. Du kanske är ingenjör, tekniker, marknadsförare, säljare, ekonom eller expert inom något specifikt område? Är du nyfiken på en bransch där allt händer samtidigt och vill vara med på denna utmanande men spännande resa bör du läsa mer våra öppna tjänster. Vi spänner bågen och siktar modigt högt när vi söker nya kollegor – är du en av dem?

St1 varumärkesplattform

Gnistan är vår vision och leder oss, varje dag.

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Visionen är gnistan som har drivit på vår resa från en liten drivmedelsförsäljare till ett företag som driver energiomställningen och därmed bidrar till att lösa de globala energiutmaningarna. St1 är idag verksamma i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien.

Vårt uppdrag är att förse våra kunder med CO₂-medveten energi samtidigt som vi skapar en positiv påverkan på vårt samhälle. Tillsammans är vi drygt 1000 ”game changers” laddade med ”St1 Spirit” som arbetar mot målet med maximalt fokus.

I den här nya videon presenterar vi stolt vad St1 står för.

St1 we are curious committed and caring

Curious, Committed & Caring

Vi kallar detta vår Spirit och beskriver hur vi agerar och samarbetar inom St1. Vår Spirit finns i vårt varumärkes DNA  och är det som gör oss unika och differentierar oss.

Vi på St1 är engagerade i en verksamhetskultur av entreprenörskap, nytänkande och innovation. Vi är öppna för nya idéer, vi ansvarar för vårt arbete och vi är stolta över vad vi har åstadkommit.

Woman in safety helmet smiling

INTERNT ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION

Vi vill utmana det konventionella

St1 har en platt organisation, så beslutsfattande ligger aldrig långt från människorna som berörs av besluten. Det öppna företagsklimatet uppmuntrar medarbetarna att engagera sig i internt entreprenörskap såväl som i aktivt samspel och samarbete över gränserna. Anställningstider är vanligen långa och personalomsättningen låg i länderna där vi är verksamma.

Arbeta tillsammans för att uppnå vår vision

GE MÄNNISKOR INFLYTANDE

Arbeta tillsammans för att uppnå vår vision

Alla St1-anställda delar vår vision att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Alla har en lika viktig roll för att genomföra strategin. Våra vinster från fossil energi gör det möjligt för oss att göra betydande investeringar i utveckling av innovativ förnybar energiproduktion. Medarbetare som arbetar inom vår traditionella oljeverksamhet möjliggör strategin, och medarbetare som arbetar inom förnybar energi genomför strategin.

St1 uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

HÖG TILLFREDSSTÄLLELSE BLAND MEDARBETARNA

St1 uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

Meningsfullt arbete, tillfredsställelse med arbetsgemenskapen och medarbetarnas engagemang har upprepade gånger kommit mycket högt i interna arbetsmiljöundersökningar. Principen för lika behandling tillämpas för samtliga medarbetare inom gruppen avseende exempelvis tilldelning av arbetsuppgifter, möjligheter till befordran, planering av utbildning för löneadministration eller överföring av anställda.

Vi investerar kontinuerligt i kompetensutveckling inom vår organisation. Välbefinnande och säkerhet på arbetet har alltid högsta prioritet hos oss.

Vad säger våra anställda?

I en medarbetarundersökning ställde vi frågan "Varför arbetar du för St1?". Här är några av svaren vi fick in.

- För att jag tycker att St1 står för något långsiktigt hållbart som agerar istället för att bara prata.

Jag jobbar på St1 för att jag tror starkt på varumärket och dess framtid, särskilt på energiomställningen.

- St1 har erbjudit mig intressanta arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas i mitt arbete. Värderar företagets vision. Jag vill bidra för att stötta företaget i energiomställningen.

- Härlig atmosfär, drivna medarbetare, upplever känsla av att man gör skillnad och bidrar. Företaget har en tydlig och lovande vision.

Känner du till vår historia?

Under sina 25 år har St1 växt från en finsk obemannad bensinkedja till ett nordiskt energiföretag.