First call mot morgondagens flygbränsle!

Flygplan korsar en blå himmel

St1s hållbara flygbränsle är en viktig milstolpe i energiomställningen

Nu produceras äntligen hållbart flygbränsle i Sverige! I St1s nyöppnade bioraffinaderi i Göteborg tillverkar vi hållbart flygbränsle från använd frityrolja och restprodukter från skogen (tack vare bioraffinaderiets delägare SCA).

Med en investering på 4 miljarder kronor och över 2,5 miljoner arbetstimmar har projektet gått från vision till verklighet, redo att förändra förutsättningarna för förnybar energi. Bränslena som produceras kommer att leda till en årlig minskning av utsläpp från väg- och flygtrafik med cirka 500 000 ton CO₂ jämfört med deras fossila motsvarighet.

Vår första kund är i luften

Vår första svenska kund är i luften!

Vår första svenska kund, BRA, är först upp i Sverige med vårt nya, hållbara flygbränsle.

Hjälp oss öka efterfrågan och minska utsläppen

Statsminister, myndighetschef eller företagare? Flyger du ofta och vill lyfta och landa med godare samvete? Välkommen att kontakta oss för mer information om St1s hållbara flygbränsle. I skrivande stund kan det ersätta traditionellt jetbränsle med upp till 50% även om små inblandningar ännu är vanligast. Tack för att du ger den goda nyheten vingar och driver energiomställningen du också.

Välkommen att kontakta oss!

St1 kan hjälpa ert företag till ett mer hållbart affärsresande genom vårt hållbara flygbränsle producerat i Sverige av lokala och europeiska råvaror. 

Christian Janssen
+46 70 328 8075
fornamn.efternamn@st1.com

Floriana DeMatteo
+358 40 059 5292
fornamn.efternamn@st1.com

Mattias Ivarsson
+46 70 828 4736
fornamn.efternamn@st1.com

Seminarium i Almedalen

Den 26 juni höll vi ett seminarium i Almedalen om resan mot en mer hållbar framtid.

På seminariet diskuterade vi tillsammans med samarbetspartners, samhällsaktörer och politiker hur vi kan nå klimatmålen och säkra svensk produktion av hållbart flygbränsle genom ett närmare samarbete mellan industrin, staten och totalförsvaret. Att bokstavligen skapa förutsättningar för ett Sverige med mer luft under vingarna!


Missade du seminariet?
Ingen fara, det inspelade seminariet finns att se här
Seminariet börjar ca 4:50 in i inspelningen.

Frågor och svar om hållbart flygbränsle

Varför är det viktigt med hållbara flygbränslen?

Flyget bidrar till 3,5% av människans klimatpåverkan. Som alla sektorer måste även flygets klimatavtryck minska för att bromsa en global uppvärmning. Teknikutveckling och mer hållbara bränslen är en förutsättning för att minska CO2-utsläppen. Tack vare att hållbara bränslen förbränns effektivare minskar de även bränsleförbrukningen och uppkomsten av s k höghöjdseffekter. Dessutom förhindrar de utsläpp av svavel.

Vad är ett hållbart flygbränsle?

Ett hållbart flygbränsle görs av förnybara råvaror. Det betyder att koldioxid som frigörs vid förbränning är del av naturens kretslopp = ingen nettoökning av CO2. Bränslena kan även tillverkas av koldioxid och vätgas från vatten via elektrolys med grön el eller biogas (elektrobränslen). Även direkt el och vätgas är framtida möjligheter.

Vilka råvaror används?

Hållbara flygbränslen görs av råvaror som inte konkurrerar med matproduktion eller är miljöskadliga. Exempel: alger, skogsavfall, hushållsavfall och slakteriavfall. Till elektrobränslen krävs koldioxid och vätgas från elektrolys med grön el eller ångreformering med biogas. Koldioxiden tas primärt från biogena punktkällor.

Hur ser det ut med tillgången?

Idag är tillgången på hållbara flygbränslen begränsad och därför mycket dyrare än fossila bränslen. I Sverige har St1 precis öppnat sitt bioraffinaderi i Göteborg som kan producera ca 70 kt biojet om året.

Hur produceras hållbara flygbränslen?

Det finns sju godkända tekniker för att göra hållbara flygbränslen. Tillåten inblandning varierar med tekniken som används. Som mest får 50% av bränslet bestå av hållbart flygbränsle, men tester som gjorts med 100% inblandning har visat goda resultat utan negativa sidoeffekter på motor eller flygplan.

Vad kan flygplanen tankas med idag/ imorgon?

Dagens flygplansflotta kan tankas med bio- och elektrobränslen utan att modifieras. För att planen i framtiden ska kunna tankas med vätgas eller el behövs nya flygplan och ny infrastruktur.

Vad är ReFuelEU Aviation?

EU har enats om ett övergripande regelverk för framtidens flygverksamhet. I detta ingår en kvotplikt som startar med 2% inblanding av hållbara flygbränslen 2025 som ska ha ökat till 70% 2050.

Invigning av St1s bioraffinaderi med Ebba Busch

St1s bioraffinaderi i Göteborg invigt av Ebba Busch

Göteborg Bioraffinaderi, ett joint venture mellan St1 och SCA, invigdes den 10 april i år. Anläggningen invigdes av Energi- och näringsminister Ebba Busch och markerar en viktig milstolpe i resan mot en mer hållbar energiproduktion.