Fordonsgas

Fordonsgas

I nuläget har St1 i Sverige även tre stationer där du kan tanka din gasbil med fordonsgas. På en St1 station och två Shellstationer. Fordonsgasen på de här stationerna är en blandning av biogas och naturgas som är anpassat för gasbilar. Merparten av gasen innehåll är alltid biogas. Tack vare en hög andel av förnybar metan innebär valet av gas alltid lägre klimatpåverkan än om du tankar med vanligt fossilt bränsle.

Biogas

Vi har även ett stationsnät under St1 Biogas med ett 50-tal stationer där du kan välja att tanka någon av produkterna Biogas 100 och Biogas Bas. Läs mer här.

Produkt- och säkerhetsdatablad

I våra produkt- och säkerhetsdatablad finns information om produkternas egenskaper, användningsområden samt säker hantering av produkterna.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet här.

Biogas, Bensin, Diesel, E85, 1st REnewable Diesel och Fordonsgas

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På våra stationer finns vår miljökämpe 1st REnewable Diesel.

fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.