Vindkraft

Vindkraften är central i St1s vision att bli den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Vi har kompetensen att agera längs hela värdekedjan.

Vad vi gör

St1 har över tio års erfarenhet från vindkraftsindustrin. Redan 2009 var vi medgrundare till företaget TuuliWatti Oy som idag har utvecklat och producerat över 500 MW på den finska marknaden. St1s andel av TuuliWatti överläts till Exilion Tuuli men verksamheten drivs fortfarande av oss. Idag ansvarar vi för 3.5% av den finska vindkraftsproduktionen.

St1 är en av Finlands största tredjepartsoperatörer när det gäller vindkraftsparker och vi siktar på att expandera vår tjänsteportfölj och kundbas ytterligare. Vindkraft är en viktig del av vår vision att bli den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Redan idag förser vi utvalda kunder med förnybar energi och vi möjliggör löpande omställningen från fossil energi genom att inkludera rena, prisvärda alternativ till vår värdekedja och omvärld.

I linje med vår vision utvecklar vi för närvarande ett flertal vindkraftsprojekt i Norge och Sverige. Läs mer här: 

Vad vi gör:

  • Utvecklingshantering enligt St1s hållbarhetsramverk
  • Social licensiering och hantering av intressenter
  • Konstruktionshantering med höga miljö-, säkerhets- och hållbarhetskrav (HSM)
  • Teknisk och kommersiell hantering i linje med kundernas behov
     

Vissa projekt drivs fullt ut av oss på St1. Ibland är vi en partner bland flera eller utför tjänster på begäran. Vår vindkraftsexpertis täcker hela värdekedjan från förvärv av projekträttigheter och projektutveckling via finansiering, ingenjörskap, anskaffning och konstruktion till teknisk och kommersiell hantering.  

Läs mer om vår tekniska och kommersiella hantering här

Ta kontakt med oss

I Finland ansvarar St1 för teknisk och kommersiell hantering av tio vindkraftsparker med totalt 66 turbiner.

Varför vi gör det

Elektricitet genererad av vindturbiner är en av världens mest miljövänliga produktionsmetoder. Tack vare detta naturliga kraftslag, rikligt förekommande i våra nordiska länder, bidrar vi till att leverera förnybar energi och till minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer om St1s hållbarhetsarbete.

“När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd. Andra bygger väderkvarnar.”

-Kinesiskt ordspråk

Var vi är

St1 utvecklar vindkraftsparker i Norge, Sverige och Finland. Vi tar helhetsansvar för teknisk och kommersiell hantering samt bistår med service över hela Norden. Genom att löpande öka tillgången till förnybar energi driver St1 omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Davvi i östra Finnmarken, Norge är vårt största projekt med en produktionskapacitet på ca 800 MW. Davvi är i tillståndsfasen. Läs mer om Davvi vindkraftspark här

Läs mer om våra projekt på våra nationella webbsidor (lokala språk)

Finland:
St1 söker aktivt efter finska vindkraftsprojekt att investera i. Vi erbjuder vår tioåriga expertis för att samutveckla noga utvalda projekt som stöder vår vision att bli den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. St1 ansvarar idag för teknisk och kommersiell hantering av 66 vindturbiner i Finland med en total produktion på 245 MW.  Läs mer här.


Norge:
I Norge är vindkraftsparken Davvi med en produktionskapacitet på 800 MW i tillståndsfasen. Vi arbetar också med utvecklingen av parken Sandfjellet med en kapacitet på 750 MW. Läs mer här.


Sverige:
I Sverige utvecklar vi projekt från första spadtaget till kompletta vindkraftsparker. Vi erbjuder också tillgänglighetshantering för externa parker. För närvarande utvecklar vi Gullbergets vindkraftspark utanför Borlänge.

Kontakta oss

Thomas Hansen

Head of St1 Nordic Wind power

St1 Norge AS

+47 22 66 56 35

Maija Kylmäkorpi

Wind power Lead, Sweden

St1 Sverige AB

+46 70 854 8419

Svein Skudal Aase

Wind power Lead, Norway

St1 Norge AS

+47 913 54 788

Yrjö Laine

Service Business Lead / Senior Asset Manager

Wind Park Operations & TCM Services
St1 Oy

+358 40 554 5829