Carbon Farming

Kvinna och man i varsel kläder på St1 anläggning

INVESTERINGAR I FRAMTIDEN

Utforska ny teknik för förnybar energi

St1s framtida energiteam fokuserar på framtida hållbara och genomförbara energilösningar. Vi tittar på hela området för förnybar energi och söker nya potentiella teknologier som kan kommersialiseras.

Vi undersöker möjligheterna till t.ex. energilagringssystem och solkraft för att ge dig nya, smarta energialternativ för framtiden.

 

Åt skogen med CO₂!

St1 Carbon Farming – en start för att börja läka lungorna på vår planet

St1 Carbon farming är ett pilotprojekt som bygger på problematiken att vi har en skuld av fossil koldioxid i vår atmosfär.

Under de senaste 100 åren har vi människor orsakat ett överskott, alltså en skuld, av koldioxid (CO) på över 100 miljarder ton. Även om hela världen slutade släppa ut växthusgaser nu, fortsätter klimatförändringarna till följd av redan uppnådd obalans..

Men St1, med sin starka vision om att vara den ledande tillverkaren och försäljaren av CO medveten energi, tar detta på stort allvar och har en kostnadseffektiv lösning på hur vi ska kunna reducera koldioxid från atmosfären.

St1 startade ett sk Carbon Farming-pilotprojekt i Marocko 2018 för att utforska möjligheten att minska koldioxid i atmosfären genom beskogning.

Titta på vår film för att få en bättre översikt av hur St1 Carbon Farming fungerar.

Fakta om St1 Carbon farming-konceptet

Fakta om St1 Carbon farming-konceptet

  1. Att plantera skog är en globalt erkänd lösning, och den enda möjliga lösningen för att reducera atmosfärisk koldioxid. Skogen fungerar som en naturlig kolsänka och fångar koldioxid från atmosfären och resultatet av carbon farming är mätbart och verifierbart.
  2. I öken, eller semiöken områden, kan carbon farming fungera genom att skapa ett väl fungerande bevattningssystem tillsammans med jordförbättrare. Saltvatten som har blivit avsaltat genom att använda solenergi används som dricksvatten och därefter renas avloppsvatten och används till bevattning. I tillägg finns det stora områden på vår jord där carbon farming kan genomföras utan konstgjord bevattning.
  3. Carbon farming ger också fördelar för den lokala befolkningen. Stora trädplanteringar kan kombineras med odling av grödor, som leder till rent vatten, matproduktion och penningvärde. Detta kan underlätta levnadsförhållandena för människor med ökade arbetstillfällen och bättre ekonomi.

 

Klimatförändringarna är ett globalt problem som vi behöver ta till alla tillgängliga medel för att lösa simultant och i alla delar av världen.

Vi behöver en bransch- och landsöverskridande lösning för att mildra klimatförändringarna. Med detta på plats kan ett företag uppfylla delar av sina krav på förnybar energi genom carbon farming, med en större positiv inverkan på miljön jämfört med att uppfylla miljökraven hemma i sina respektive länder.

För St1s carbon farming pilot I Marocko som planeras starta under 2018, är förhandlingar med potentiella partners pågående. Syftet med pilotprojektet är att testa snabbväxande trädarter på tre olika platser i Marocko.

Bevattning, jordförbättrare och näring är inkluderat i testet och målet är att hitta bästa möjliga kombination av dessa komponenter.

Utöver pilotprojektet, studeras mät- och verifieringsmetoder. Mängden koldioxid ska mätas enligt IPCCs regelverk XYZ för att ge exakt och trovärdig data. Hela processen måste regelbundet verifieras och granskas för att säkerställa att lagar och regler uppfylls. Verifierade och allmänt accepterade mätmetoder kommer att vara förutsättningen för ekonomisk hållbarhet och användning av Carbon farming .

Carbon Farming är en fantastisk start för att börja läka lungorna på vår planet.

Låt oss inte slösa någon tid!