St1 startar biogasverksamhet i Sverige

St1 Biogas

Biogas är ett av de bästa alternativen för att ersätta fossila drivmedel. Därför är vi stolta och tacksamma över möjligheten att förvärva E.ON Biofor och under namnet St1 Biogas fortsätta utvecklingen av biogas som hållbart drivmedel. Det blir ett bra tillskott till det som vi redan gör som tillverkning av Etanol av restprodukter från livsmedelsindustrin. Utveckling och iblandning av bio komponenter  i bensin/diesel samt den investering vi gör på St1 Raffinaderi för att producera förnybar HVO diesel.

St1 Biogas har cirka 50 publika tankstationer och ett antal bussdepåer för biogas i Sverige. St1 Biogas äger också tre produktionsanläggningar och tre uppgraderingsanläggningar där rågas uppgraderas till biogas. Under hösten kommer E.ON-skyltade biogasstationer att byta utseende och namn till St1 Biogas. Tankkortet från E.ON kommer att fortsätta att gälla som betalmedel på stationerna.

St1 Biogas