Hos oss tankar du alltid drivmedel till lågt pris

Låga drivmedelspriser på St1

Tanka till lågt pris på St1

På St1 tankar du billig bensin, diesel och E85/etanol.

Varje dag jobbar vi hårt för att du ska kunna tanka billigt. Därför har vi cirka 300 "prisspioner" över hela landet som gör runt 1 000 priskontroller varje dag. Våra lokala priser justeras ständigt så att de är konkurrenskraftiga. Här ser du ett urval av våra bensinstationer med lågt pris från vår senaste uppdatering. 

Kunder som tankar

Hur bestäms priserna på bensin och diesel?

Priserna på drivmedel styrs främst av oljepris, internationellt produktpris, dollarkurs och skatter. Dessutom tillkommer tillverkningskostnader, transport och beredskapslagerkostnader. Dessa faktorer kan vi inte påverka. Istället fokuserar vi på att driva våra bensinstationer effektivt med låga kostnader. Många drivmedelsbolag publicerar ordinarie riktpriser på sina hemsidor. Vi anser att det inte ger en rättvis bild, på grund av lokal konkurrens kan priset skilja sig mellan olika orter. Vi visar därför aktuellt pris på bensinstationens pumpar samt stora prisstolpar.

Kunder som tankar

Våra "Prisspioner"

Uppdraget som prisrapportör för St1 innebär att man, inom sitt område, rapporterar drivmedelspriserna hos de konkurrenter vi är intresserade av. Rapporteringen sker flera gånger per dag, alla dagar i veckan året runt - Så att St1-stationerna i ditt område har ett konkurrensmässigt pris.

Oljepriset

Råolja handlas på råvarubörser runt om i världen och priset styrs av utbud och efterfrågan. Politisk oro eller naturkatastrofer i oljeproducerande länder är faktorer som kan minska utbudet och därmed påverka priset. Efterfrågan styrs av den ekonomiska utvecklingen i tillväxtmarknader och konjunkturläget i de större ekonomierna.

Världsmarknadspris - bensin och diesel

Rotterdam är råvarumäklarnas handelsplats för bensin och diesel i nordvästra Europa. Priset på bensin och diesel i Rotterdam blir referensvärdet som raffinaderier använder vid försäljning av den färdiga produkten. Liksom för oljan påverkas priset av tillgång och efterfrågan. Konjunkturläge, raffinaderikapacitet och lagervolymer i USA och Europa påverkar också.

Valuta, skatt och moms

Eftersom råolja och den raffinerade produkten prissätts i dollar på världsmarknaden, spelar även svenska kronans värde mot dollarn en avgörande roll för bensin och dieselpriset.

Koldioxidskatt, energiskatt och moms utgör ungefär 60 procent av priset på bensin. Skatter har därför betydande effekt på priset för drivmedel, men de ger också statskassan ett betydande tillskott på omkring 60 miljarder som används till vår gemensamma välfärd. Skatter har under de senaste decennierna utgjort ett viktigt styrmedel för att påverka konsumenterna så att samhällets miljömål kan uppnås.

Lokala priser

Varje dag varierar priset på bensinstationer runt om i Sverige. Detta beror på konkurrensen mellan de olika bolagen på orten. För att kunna erbjuda konkurrenskraftigt pris har St1 över 300 prisbevakare runt om i landet som rapporterar in konkurrenters priser flera gånger per dag.

1st REnewable Bensin, 1st REnewable Diesel, Bensin, Diesel, Fordonsgas och E85

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

re95+

1st REnewable Bensin

På utvalda stationer finns våra miljökämpar 1st REnewable Bensin och Diesel.

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På utvalda stationer finns våra miljökämpar 1st REnewable Bensin och Diesel.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

bensin 95

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

fgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.

arrow-left
Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt