Bara låga priser. Inget mer att säga…

Hos oss finns bara låga priser. Vi har inget mer att säga...

Att erbjuda drivmedel med lågt pris finns i vårt DNA. Vi gör mer än 1.000 priskontroller varje dag, och ofta flera gånger om dagen, för att säkerställa att vi erbjuder ett lågt och konkurrenskraftigt pris på alla våra St1-stationer i Sverige. Så även när priserna förändras kraftigt säkerställer vi att vi har ett lågt pris. Därför vågar vi säga att det på våra stationer bara finns låga priser och därför har vi inte mer att säga.

Här på hemsidan visar vi ett urval av våra obemannade och effektiva drivmedelsstationers priser. Där kan man inte hitta något onödigt utan bara billig bensin, diesel och E85.

Mobiltelefon som snurrar med St1 Mobility på skärmen

Nu har vi lanserat St1 Mobility!

Ladda ner appen och genomför din första tankning så bjuder vi på en valfri biltvätt värde upp till 355 kr. 

Tanka till lågt pris på St1

På St1 tankar du billig bensin, diesel och E85/etanol.

Varje dag jobbar vi hårt för att du ska kunna tanka billigt. Därför har vi cirka 300 "prisspioner" över hela landet som gör runt 1 000 priskontroller varje dag. Våra lokala priser justeras ständigt så att de är konkurrenskraftiga. Här ser du ett urval av våra bensinstationer med lågt pris från vår senaste uppdatering. 

Hand som tankar röd bil

Hur bestäms priserna på bensin och diesel?

Priserna på råolja och drivmedel styrs främst av råvarupris, internationellt produktpris, valutakurser som dollar och euro och skatter. Vid tillverkning av drivmedel tillkommer kostnader för raffinering, transport och lagring. De här faktorerna är svårt för oss att påverka. Istället fokuserar vi på att driva våra bensinstationer så effektivt vi kan med låg kostnad. Och vi har bara drivmedel, inte mycket annat som ofta kostar mer än det smakar. På stationens prisstolpe och pumpar ser du alltid vårt aktuella pris. Titta och jämför gärna med andra på orten.

Vit bil vid en St1 station

Våra "prisspioner"

Lite drygt 300 prisspioner spanar på och rapporterar drivmedelspriserna på den lokala marknaden till oss på St1. Flera gånger per dag, alla dagar i veckan året runt får vi nya aktuella rapporter. Med hjälp av dem får St1-stationerna ett konkurrensmässigt lågt pris på drivmedel dygnet runt – alla dagar i veckan.

Råvarupriset

Råolja och förnyelsebara råvaror handlas på råvarubörser runt om i världen och priset styrs av utbud, efterfrågan och för förnyelsebara råvaror av hållbart ursprung. Politisk oro eller naturkatastrofer i oljeproducerande länder är faktorer som kan minska utbudet och därmed påverka priset. Efterfrågan styrs av den ekonomiska utvecklingen i tillväxtmarknader och konjunkturläget i de större ekonomierna. I massmedia är det ofta det här området som nämns. När priserna ändras på råvaror får det ofta genomslag på drivmedlet som säljs på stationerna.

Världsmarknadspris – bensin, diesel, HVO, FAME och etanol

Rotterdam är råvarumäklarnas handelsplats för bensin, diesel, HVO, FAME och etanol i nordvästra Europa. Priset på bensin, diesel, HVO, FAME och etanol i Rotterdam blir referensvärdet som raffinaderier använder vid försäljning av den färdiga produkten. Liksom för oljan påverkas priset av tillgång och efterfrågan. Konjunkturläge, raffinaderikapacitet och lagervolymer i USA och Europa påverkar också. Beroende på säsong kan priserna för bensin och diesel vara olika. När vi på norra halvklotet kör mer bil ökar efterfrågan på bensin och därmed även priset. Sommartid brukar efterfrågan på bensin öka när fler åker längre sträckor.

Förnyelsebara råvaror

I Sverige måste alla förnyelsebara råvaror vara möjliga att följa till dess ursprungsland. Kravet är att alla råvaror ska ha ett hållbart ursprung för att blandas i bensin eller diesel. De förnyelsebara råvaror som vi använder idag är HVO, FAME och etanol. Idag är det 5 % etanol i bensinen och ca 30 % HVO och FAME i diesel. St1 är det första drivmedelsbolaget som visade alla produkters ursprung på hemsidan.

Valuta, skatt och moms

Eftersom råolja och den raffinerade produkten prissätts i dollar på världsmarknaden och etanol prissätts i euro, spelar även svenska kronans värde mot dollar och euro en avgörande roll för bensin och dieselpriset. När den svenska kronan minskar i värde, ökar priset för oss och när kronan stärks blir det billigare att tanka.
Koldioxidskatt, energiskatt och moms utgör ungefär 60 procent av priset på bensin. Skatten har därför effekt på priset för drivmedel, men de ger också statskassan ett betydande tillskott. Under ett år betalar vi som tankar i Sverige cirka 60 miljarder kronor i olika skatter på drivmedel. Pengarna används till vår gemensamma välfärd. Skatter har också under de senaste decennierna utgjort ett viktigt styrmedel för att påverka vilken typ av drivmedel vi ska tanka för att samhällets miljömål ska uppnås.

Lokala priser

Varje dag varierar priset på bensinstationer runt om i Sverige. Detta beror på konkurrensen mellan de olika bolagen på orten. För att kunna erbjuda konkurrenskraftigt pris har St1 över 300 prisbevakare runt om i landet som rapporterar in konkurrenters priser flera gånger per dag.

Biogas, Bensin, Diesel, E85, 1st REnewable Diesel och Fordonsgas

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På våra stationer finns vår miljökämpe 1st REnewable Diesel.

fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.