Nordiskt stationsnätverk

-

Över 600 000 besökare per dag

St1s distributionsnätverk för transportbränslen består av över 1 200 St1- och Shell-bensinstationer i Finland, Sverige och Norge. Varumärket Shell används enligt licensavtal. De båda varumärkena kompletterar varandra: med skilda erbjudanden och starkt servicekoncept kan vi nå en bredare kundbas. Sammanlagt besöker över 600 000 kunder våra anläggningar varje dag.

Det optimerade distributionsnätverket består av obemannade stationer och servicestationer med närbutiker och restauranger samt HGV-anläggningar. Vi investerar i nätverkets kvalitet genom att byta ut befintliga stationer mot nya och genom att modernisera stora stationer. Vi bedriver ett löpande förbättringsarbete av serviceutbudet på stationerna allt efter kundernas behov.

Vi har en stark ställning på marknaden i samtliga länder där vi är verksamma. Detaljhandelsverksamhetens effektivitet spelar en viktig roll och gör det möjligt för oss att investera i produktionen av förnybar energi. Bränsleupphandlingsbolaget North European Oil Trade (NEOT) säkerställer att vi kan förse våra kunder med alltmer miljövänliga bränsleprodukter.

Smarta bränslen för bilister i Norden

St1 och Shell bensinstationer erbjuder bränsleprodukter med hög kvalitet för fordon av alla typer. Experter inom oljebranschen vid St1 Raffinaderi i Göteborg är engagerade inom raffinering av flytande bränslen som är avsedda för de nordiska ländernas krävande körförhållanden. Alla våra produkter uppfyller lokala och europeiska normer för trafikbränslen.

Vårt mål är att stegvis minska fossila CO2-utsläpp i trafiken genom att lansera smarta och mer miljövänliga bränslen på den nordiska marknaden.

Konstant produktutveckling

Huvuddelen av St1s affärsverksamhet är fortfarande baserad på fossila bränslen. Därför utvecklar vi och marknadsför även bränslen för användning i konventionella fordon – och strävar mot bättre bränsleekonomi och hållbarhet. Det snabbaste sättet att kunna erbjuda bilister hållbara och förnybara bränslen är att utveckla och förbättra befintliga produkter.

Vi har introducerat nya premiumbränslen och produkter som innehåller mer förnybart bränsle i samtliga nordiska länder där vi är verksamma. Exempelvis, i St1-nätverket i Finland har vi infört 95 E10 Extra bensin som minskar bränsleförbrukningen och en ny diesel – Diesel plus – som innehåller förnybar diesel. Dessutom har vi ersatt den tidigare 95-bensinen som sålts på alla finska Shell-stationer med nya Shell FuelSave 95 som har bättre bränsleekonomi och är billigare att använda.

I Sverige har vi lanserat 1st REnewable fuels i St1s stationsnätverk. Dessa innehåller en större andel förnybart bränsle än någon annan produkt för standarddieseldrivna och bensindrivna fordon på den svenska bränslemarknaden.  Dessutom har vi introducerat REx Diesel, Norges första genuint förnybara diesel som minskar CO2-utsläppen med upp till 40 % jämfört med utsläpp från vanlig diesel.

Avancerad höginblandning av etanol

 

St1 bioraffinerar avancerad etanol från avfall och den finns i våra bränslen med höginblandning av etanol på den finska marknaden, t.ex. unika RE85 för flexbränslefordon samt RED95 för Scanias tunga etanoldieslar.  Vår avancerade avfallsbaserade etanol kan även användas som en biokomponent i bensin.

Service för människor i farten

Vårt nätverk tillgodoser människors olika behov beroende på läget. Vi har obemannade St1-stationer i Sverige  och bemannade Shell-stationer där de flesta har en butik i anslutning till stationen. I de andra nordiska länderna finns det både St1- och Shellstationer som erbjuder caféer/restauranter i trevlig miljö. 

I Finland har vi tagit tillbaka den gamla goda personliga servicen vid bensinstationerna genom att introducera Service Masters som kan tanka bilarna och hjälpa kunderna med andra tjänster. Båda nätverken har investerat i effektiva och miljövänliga biltvättar som med lätthet kan bokas online.

Både varumärkena erbjuder konkurrensmässiga bensinkort till privatanvändare och företagskunder. St1- och Shell-korten kan användas korsvis inom båda nätverken i Norden. Vårt nordiska kundtjänstcentrum i Stockholm hjälper kunderna i Finland, Sverige och Norge med varierande behov och frågor. Telefonservicen och mobilappen Service Master (endast Finland) är smidiga kanaler för att få hjälp när man är ute och kör.

Vi är bland de första som har gjort det möjligt kunderna i Finland och Sverige att använda Apple Pay.  På ett enkelt, säkert och privat sätt förvandlar det mobilbetalningar till betalning som är snabb och smidig. Nya St1 Mastercard kan också användas av våra kunder i dessa båda länder. Kortet kan utfärdas åt kunden på bara några minuter och användas direkt med Apple Pay.