Teknisk och kommersiell hantering

St1 erbjuder smidiga kundlösningar eftersom vi hanterar alla tekniska och kommersiella frågor och dokument via en enda kontaktpunkt. För vindparksägarnas räkning sköter vi tillgänglighet, produktion, markupplåtelser, fakturering, redovisning och rapportering.

På uppdrag av vindkraftparkernas ägare bevakar St1 stora tillgångsvärden. Genom daglig onlineövervakning ser vi efter deras investering och optimerar produktionen. Ibland behöver turbiner stoppas på grund av preventivt underhåll, reparationer eller inspektioner. Genom St1s tillgänglighetshantering jämför vi vår systemdata med tillverkarens data för att säkerställa att varje turbinstopp registreras korrekt.

Vi genomför noggranna produktionsanalyser. Vi utför service och underhåll på turbiner och transformatorstationer. Vi säkerställer miljö-, säkerhets och hållbarhetskrav (HSM) och utför turbininspektioner på plats med efterföljande rapportering till vindkraftsparkens ägare.

Vi erbjuder uppskattade kundlösningar genom att sköta alla tekniska och kommersiella ärenden via en kontaktpunkt. På uppdrag av vindkraftsparkernas ägare sköter vi också tillgänglighet, produktion, markrätter, fakturering, bokföring och rapportering. 

Two men next to wind turbine

St1 erbjuder ett komplett utbud av tjänster till våra kunder. Vi arbetar alltid nära ihop för att nå optimal tillgänglighet och högsta produktionsvärde för varje vindkraftsinvestering.

Vi hanterar tillgångar för:

 • Befintliga vindkraftsparker
 • Nya vindkraftsparker
 • Landbaserade vindkraftsparker
 • Batterisystem

 

Våra tjänster omfattar:

 • Fullservice för teknisk och kommersiell hantering
 • Service oavsett märke/turbintillverkare
 • Hjälp till investerare och ägare

         

Kunder som samarbetar med oss får:

 • Optimerad nyttjandegrad
 • En kontaktpunkt
 • Smidigt, trovärdigt partnerskap
 • Tillgång till kunnig support
 • Lokal kunskap, nordiska muskler
 • Besparingar genom värdeövervakning
   

Är ni intresserade av hur St1 kan hjälpa er? Välkommen att ta kontakt!