St1 stärker produktionen från avfall genom att förvärva Brocklesby Ltd i Storbritannien

St1 stärker produktionen från avfall genom att förvärva Brocklesby Ltd i Storbritannien
Energiföretaget St1 Nordic Oy har förvärvat 100 procent av Brocklesby Ltd. Brocklesby, som är experter på återvinning av matavfall från livsmedelsindustrin, har ett av Storbritanniens ledande råvaruraffinaderier inom detta område. Avfallsinsamlingen bygger på samarbete med ett stort antal restauranger, återförsäljare och livsmedelstillverkare i Storbritannien vilket ger en årlig produktion på över 46 000 ton bearbetad råvara för produktion av förnybara bränslen.

St1 förstärker sin värdekedja
Förvärvet av Brocklesby stärker St1s värdekedja ytterligare. Brocklesby kommer att tillhandahålla råvaror för produktion av förnybar diesel och hållbart flygbränsle (SAF). Ett nytt bioraffinaderi byggs nu på St1-raffinaderiområdet i Göteborg. Bioraffinaderiet kommer att ha en årlig kapacitet på 200 000 ton förnybara bränslen och förväntastas tas i bruk 2023. Det är utformat för att optimera produktionen av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. 

St1 producerar redan avancerad etanol och biogas från avfall.
"Genom att investera i förnybar energi och delta aktivt i omställningen av energisektorn samtidigt som vi säkerställer det nödvändiga kassaflödet löser vi globala energiutmaningar. Att gå in i den hållbara råvaruverksamheter är ett konkret steg i en långsiktig implementering av vår tillväxtstrategi. Samtidigt stärker det råvaruförsörjningen för vår egen växande produktion av förnybara bränslen och möjliggör tillväxt inom ett nytt affärsområde. Att förvärva Brocklesby är en betydande förstärkning av vår värdekedja som resulterar i fler och mer hållbara premiumenergiprodukter för våra kunder”, säger Henrikki Talvitie, VD för St1 Nordic Oy.
"Vi är glada över att nu vara en del av energibolaget St1 Nordic och de möjligheter som detta ger för Brocklesbys fortsatta tillväxt. Det gör att Brocklesby kan vara en del av hela försörjningskedjan från restauranginsamling till tillverkning av hållbart flygbränsle – en i högsta grad integrerad verksamhet”, säger direktör Robert Brocklesby från Brocklesby Ltd.
Brocklesby har 35 års erfarenhet inom området och ett åttiotal återvinningsexperter anställda. Företaget är strategiskt beläget i närheten av hamnen i Hull, vilket underlättar insamling från hela Storbritannien.
"Jag är oerhört stolt över att välkomna de anställda, deras profession och leverantörerna i Brocklesby till vår St1-familj. Att gå samman kommer att göra oss starkare i vår framtida energiomställning. Jag är glad att Rob kommer att ta en aktiv roll som styrelseledamot i Brocklesby, förstärkt med den befintliga ledningsgruppen, vilket säkerställer en sömlös hantering av leverantörsrelationer och samtidigt utveckling av nya affärsmöjligheter och tillväxt”, fortsätter Henrikki Talvitie.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrikki Talvitie, VD, St1 Nordic Oy, tel. +358 10 557 11
Robert Brockelsby, direktör, Brocklesby Ltd, tel. +44 1430 426937

St1 Nordic är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Koncernen forskar och utvecklar ekonomiskt och miljömässigt hållbara energilösningar. St1s verksamhet omfattar försäljning av drivmedel, oljeraffinering och förnybara energilösningar som avfallsbaserade avancerade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1250 St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har för närvarande mer än 1 000 anställda. www.st1.com

arrow-right
Föregående
Delta i presskonferens med SCA och St1

20.09.21

Nästa
Information om vår bränsleförsörjningskedja

01.03.22

Mer intressant läsning

Se alla inlägg