Information om vår bränsleförsörjningskedja

Drivmedlet till vårt stationsnät i Sverige, Finland och Norge kommer från upphandlingsföretaget NEOT. NEOT upphandlar petroleumprodukter från flera närliggande raffinaderier, främst i Sverige, Finland, Danmark och Norge. En viktig försörjningskälla är St1s eget raffinaderi i Göteborg. Råvaran som används är främst råolja som produceras i Nordsjön och vi använder inte rysk råolja.

Mer information om vår bränsleförsörjningskedja (supply chain) kan du läsa om på NEOTs websida

arrow-right
Föregående
St1 stärker produktionen från avfall genom att förvärva Brocklesby Ltd i Storbritannien

31.01.22

Nästa
Camilla Brännhult på Barnarpsgatan i Jönköping är Årets Kundlöftesvärd & Affärsman.

25.03.22

Mer intressant läsning

Se alla inlägg