St1 bygger bioraffinaderi för förnybar diesel och flygbränsle

Energibolaget St1 bygger ett nytt bioraffinaderi i Göteborg som planeras att öppnas 2022 och ha en årlig produktion på 200 000 ton förnybara bränslen. Investeringen motsvarar omkring 200 miljoner euro, cirka 2,1 miljarder kr och bioraffinaderiet kommer att ligga invid det befintliga raffinaderiet vid Göteborgs hamn.

Satsningen omfattar en vätgasfabrik, en fabrik för förnybara bränslen och en särskild cisternanläggning. Utformningen ger flexibiliteten att behandla en mängd råvaror och uppfyller både aktuella samt framtida specifikationer för förnybara bränslen, som till exempel HVO-diesel, flygbränsle och nafta. Bränslen som har betydligt lägre koldioxidutsläpp än fossila bränslen.

Investeringen innefattar också en ny infrastruktur och installation av de rör- och ledningssystem som krävs för att möjliggöra råvaruimporter samt produktion och distribution av förnybara bränslen.
”St1 är ett nordiskt energibolag med en tydlig vision om att vara den ledande producenten och säljaren av koldioxidmedveten energi. Det innebär att löpande utveckla och stärka vår egen produktion av förnybara produkter för att minska koldioxidutsläppen - det nya bioraffinaderiet kommer att vara ett viktigt tillskott inom transportbränslen. Vi ska ge våra kunder allt fler hållbara valmöjligheter,” säger Bo-Erik Svensson, vd för St1 Refinery.

St1 har även lång erfarenhet av att utveckla etanol från olika restprodukter och en bioraffinaderienhet för etanolproduktion är redan integrerad i Göteborg. Samtidigt utvecklar bolaget andra nya avancerade teknologier för etanolproduktion med ett starkt fokus på råvaror med träcellulosa. Just nu genomförs också ett pilotprojekt i Thailand för att producera etanol av avfallet från kassavakvarnar.

För mer information, kontakta:

Bo-Erik Svensson, vd, St1 Refinery
031 744 6250

bo-erik.svensson@st1.se

Erica Samuelsson, Marknad- och Informationschef
08 55 54 83 06
erica.samuelsson@st1.se          


Om St1

St1 är ett modernt energifföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi.

St1 gruppen forskar och utvecklar ekonomiskt försvarbara och hållbara, miljömässigt hållbara energilösningar. St1s verksamhet omfattar försäljning av drivmedel, oljeraffinering och lösningar för förnybar energi som avfallsbaserade avancerade etanolbränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1.300 St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har för närvarande ca 770 anställda. www.st1.eu, www.st1.se

 

arrow-right
Föregående
St1 köper 20 stationer från Såifa i Värmland

10.09.19

Nästa
Minskad klimatbelastning och säkrare transporter avgörande för fortsatt samarbete mellan St1 och Green Cargo

02.04.20

Mer intressant läsning

Se alla inlägg