Minskad klimatbelastning och säkrare transporter avgörande för fortsatt samarbete mellan St1 och Green Cargo

Nära samarbete och hög kvalitet har varit två viktiga parametrar för det fortsatta samarbete Green Cargo och St1 har ingått genom nytt avtal i ytterligare två år. Den 4 november 2020 har Green Cargo transporterat gods för St1 i 25 år – vilket inte bara är en stor insats för miljö utan även något som skapar tryggare vägar.

Under 2019 transporterade Green Cargo totalt 340 000 ton bränsle åt St1. Transporterna går i systemtåg mellan St1s anläggning i Göteborg till depåerna i Jönköping och Karlstad. Sammanlagt körs tio tåg i veckan, fem tåg till Jönköping och fem tåg till Karlstad, med gods som klassas som farligt gods. Under ett år motsvarar detta sammanlagt 12 000 lastbilstransporter.

– Att transportera vår produkt på järnväg ser vi som ett mycket bra alternativ. Det generar inte bara säkrare transporter, det är också en god insats för miljön att flytta volymer från båt och bil till järnväg. Green Cargo har varit en mycket bra partner under alla dessa år, därför väljer vi att förlägna avtalet, säger Jonas Rylander, Terminal Operations Manager för St1.

Godstransport på järnväg behövs för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för att uppnå klimatmålen, både nu och i framtiden. Över 95 procent av Green Cargos totala transportarbete sker idag med eltåg och klimatpåverkan är mycket nära noll. Under 2019 minskade St1 sin klimatbelastning med 5 000 ton koldioxid genom sina transporter med Green Cargo.

– St1 Sverige är mycket nöjda med vårt samarbete. Med regelbundna produktions- och uppföljningsmöten håller vi en hög kvalitet för systemtågen. Vi är stolta över våra insatser där lyhördhet och god dialog har varit viktiga faktorer för ett fortsatt samarbete, säger Lennart Andersson, säljare och kundansvarig på Green Cargo för St1.

St1 fokuserar på drivmedel, raffinering av olja och lösningar för förnybar energi som avfallsbaserade avancerade etanolbränslen och vindkraft. Totalt har St1-gruppen ca 1300 St1 och Shellstationer i Sverige, Finland och Norge. St1 Nordic Oy har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och har totalt ca 770 anställda.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 700 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).

St1 är ett modernt energiföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Miljöfrågan är ständigt prioriterad hos oss och att minimera fossil CO2-påverkan är vårt viktigaste uppdrag. Stationsnätet i Sverige består av ca 480 stationer. Av dem är drygt 280 St1-stationer, drygt 100 servicestationer under varumärket Shell och ca 100 stationer är speciellt anpassade för tung trafik under varumärket Shell TruckDiesel. För mer information, se www.st1.se

___________________________________________________________________________

Presskontakt St1:

Erica Samuelsson, Marknad- och Informationschef,                www.st1.se
Tel: 08 55 54 83 06, E-post: erica.samuelsson@st1.se              pressmaterial:
Box 1029, 172 21 Sundbyberg                                                          www.st1.se/press             

arrow-right
Föregående
St1 bygger bioraffinaderi för förnybar diesel och flygbränsle

18.09.19

Nästa
Miika Eerola utsedd till vd för St1 Refinery AB

21.10.20

Mer intressant läsning

Se alla inlägg