St1 och Horisont Energi samarbetar om produktion av grön ammoniak i Finnmark

OSLO / SANDNES, Norge - 16 augusti 2021 - Energibolaget St1 Nordic Oy och det norska energiföretaget Horisont Energi AS meddelade idag undertecknandet av ett samförståndsavtal för gemensam utveckling av ett grönt ammoniakprojekt i Finnmark, norra Norge. Målet för partnerskapet är att producera grön ammoniak för en mängd olika förnybara energiprodukter för transport och industri.

St1 och Horisont Energi kommer att genomföra förstudier om potentialen för grön ammoniakproduktion i Finnmark baserat på elektrolys med hjälp av vindkraft, väte från olika gröna råvaror, och dessutom utforska användningen av flera nya och alternativa tekniker inom grön ammoniakproduktion. Partnerna kommer också att utforska hela värdekedjan för negativa utsläpp - från koldioxidavskiljning till slutlagring - för att skapa koldioxidreduceringskrediter (CRC) för kommersialisering och för att bidra till utvecklingen av relaterad lagstiftning.

Från vindkraft till grön ammoniak

Genom att kombinera sina kompetenser inom sina respektive områden kommer parterna att utveckla en livskraftig icke-fossil ammoniakvärdekedja från råmaterial till slutkonsument. Som en del av studien kommer partnerna också att utvärdera potentiella platser för produktion av grön ammoniak i Finnmark. Elektrolysen kommer att kräva den vindkraft som St1 planerar att producera i Finnmark. St1 har redan lämnat in en ansökan om tillstånd för utveckling av Davvi vindpark (800 MW), utöver andra rörledningsprojekt.

Positiva resultat från förstudierna kan leda till att det gemensamt utvecklas en grön hybrid ammoniakanläggning.

”Driven av vår vision att vara en ledande europeisk leverantör av ren energi och koldioxidlagringstjänster, är vi glada över att gå samman med St1 för att marknadsföra gröna produkter och utforska affärsmodeller för negativa utsläpp, som en del av den globala utvecklingen av minskande koldioxidutsläpp. Grön vätgas omvandlad till ammoniak möjliggör den fulla potentialen hos förnybara energikällor, säkerställer energisystemets effektivitet och möjliggör en koldioxidneutral bränsle- och värmekälla för våra hem, transporter och industri, vilket gör det till ett starkt verktyg för att uppfylla EU: s klimatmål, säger Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, VD för Horisont Energi.

”Vi är mycket nöjda med att samarbeta med Horisont Energi för att tillsammans utvärdera möjligheterna att utveckla detta projekt. Att ta bort fossil koldioxid från transport- och industrisektorn är en massiv utmaning och för att lösa den måste vi koppla ihop energisektorn med transportsektorerna för slutanvändning inom marin-, luftfarts- och vägtransport såväl som industri. Dessutom är vi glada att kunna vidareutveckla en kommersiell och reglerad koldioxidmarknad för handel med koldioxidutsläppskrediter. I Horisont Energi har vi hittat en partner med kompetens och expertis som passar utmärkt för att förverkliga vår vision att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi, säger Kristine Vergli Grant-Carlsen, VD för St1 Norge.

Horisont Energi är redan engagerad i Barents Blue-projektet i Finnmark, Europas första storskaliga blå ammoniakproduktion. Genom att använda naturgas från Barentshavet kommer Barents Blue att ha en produktionskapacitet på 3000 ton ammoniak per dag när den är i drift 2025.

 

För mer information:
Kristine Vergli Grant-Carlsen, VD St1 Norge, +47 922 06 047 // kristine.vergli@st1.no
Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, VD Horisont Energi, +47 990 36 892 // bhe@horisontenergi.com
Per-Arne Karlsson, Direktör Public Affairs St1 Sverige, +46 708 11 84 48, Per-arne.karlsson@st1.se

Om St1

St1 Nordic Oy är en nordisk energikoncern med visionen är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Koncernen forskar och utvecklar ekonomiskt och miljömässigt hållbara energilösningar. St1 fokuserar på försäljning av drivmedel, raffinaderiverksamhet och förnybara energilösningar såsom avfallsbaserat avancerat etanoldrivmedel och industriell vindkraftsproduktion. Koncernen har 1.250 St1- och Shellstationer - i Finland, Sverige och Norge. St1 har för närvarande runt 1.000 anställda. www.st1.com

Om Horisont Energi

Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) är ett norskt kolteknikföretag som tillhandahåller ren energi och koldioxidlagringstjänster. Företaget omvandlar gas till kostnadseffektiv ammoniak och vätgas och erbjuder CO2-transport- och lagringslösningar med egenutvecklad teknik som banar väg för en koldioxidsnål ekonomi. Företaget grundades 2019 och har sitt huvudkontor i Sandnes, Norge. www.horisontenergi.no

arrow-right
Föregående
St1 startar biogas verksamhet i Sverige - företaget har även påbörjat utveckling av biogasprojekt i Norge och Finland

01.07.21

Nästa
SCA och St1 startar samägt bolag för att producera och utveckla biodrivmedel

20.09.21

Mer intressant läsning

Se alla inlägg