St1 startar biogas verksamhet i Sverige - företaget har även påbörjat utveckling av biogasprojekt i Norge och Finland

Energiföretaget St1 Sverige har från E.ON Energilösningar AB förvärvat 100 % av aktierna i E.ON Biofor Sverige AB. Det förvärvade företaget är nu under namnändring till St1 Biogas AB och de 35 anställda som arbetar med biogas är inkluderade i St1-familjen.

St1 är nu en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden med en marknadsandel på cirka 30 % inom marknaden för biogasfordon. St1 Biogas verksamhet är geografiskt placerad i olika delar av södra Sverige samt i Stockholm. Företaget producerar, importerar och exporterar biogas som levereras till kunder genom olika säljkanaler. St1 har sex produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas, två av dessa är delägda dotterbolag, Söderåsens Bioenergi AB och Falkenbergs Biogas AB.

I Norge har St1, från Knapphus AS och Biogrønn AS, förvärvat 33,33% av aktierna i företaget Biogas Energi Aksdal AS. Genom denna transaktion så har St1, Knapphus Energi och Nor-log startat ett samarbete kring att bygga ut infrastruktur för biogas I Norge. St1s partners, Nor-log Gruppen som har köpt gas-drivna lastbilar, och som behöver ett robust nätverk av tankstationer och Knapphus Energi har båda lång erfarenhet av drivmedelsstationer.

I Finland har St1 och livsmedelsföretaget Valio etablerat ett joint venture för att producera biogas från stallgödsel och andra avfallsströmmar från jordbruket för att i huvudsak användas som drivmedel för tung trafik. The blivande företaget har som målsättning att 2030 producera upp till 1 000 GWh (1 terawatt-timme) biogas. 

“Vi har identifierat strategiska fokusområden, där vi bäst kan uppnå vårt mål att uppnå netto noll utsläpp eller till och med negativa utsläpp. Genom att investera i förnybar energi och omställningen av energisektorn och samtidigt säkerställa nödvändigt kassaflöde, hjälper vi till att lösa globala energiutmaningar. Att vi nu blir en aktör på biogasmarknaden I alla länder på vår hemmamarknad är ett konkret steg i en konsekvent och långsiktig implementering av vår tillväxtstrategi.” säger Mika Wiljanen, Direktör för affärsområde försäljning för St1 Nordic Oy.

För ytterligare information, kontakta gärna

Mika Wiljanen, Direktör affärsområde försäljning, St1 Nordic Oy, +358 40 1946 784

Per-Arne Karlsson, Direktör Public Affairs, St1 Sverige AB, +46 8 555 480 80

St1 Nordic Oy är en nordisk energikoncern med visionen att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Koncernen forskar och utvecklar ekonomiskt genomförbara, miljömässigt hållbara lösningar. St1 fokuserar på försäljning av drivmedel, raffinaderiverksamhet och förnybara energilösningar såsom avfallsbaserat avancerat etanoldrivmedel och industriell vindkraftsproduktion. Koncernen har 1 250 St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har för närvarande runt 1000 anställda. www.st1.com

arrow-right
Föregående
Valio och St1 ska producera biogas av gödsel − en kraftfull insats för att minska fossila utsläppen från trafiken

16.06.21

Nästa
St1 och Horisont Energi samarbetar om produktion av grön ammoniak i Finnmark

16.08.21

Mer intressant läsning

Se alla inlägg