St1 har öppnat biogasstationer för tung trafik i finska städerna Iittala och Mäntsälä

Energibolaget St1 har öppnat drivmedelsanläggningar för flytande biogas (LBG) i Iittala och Mäntsälä. Dessa LBG stationer är St1s första i Finland. Bolagets mål är att bygga ett rikstäckande nät av biogasstationer för tung trafik samt en betydande produktionskapacitet för biogas i slutet av detta decennium. I Sverige är St1 redan en ledande biogasaktör inom vägtrafiksegmentet.
Dessutom kommer St1 även att bygga sina första distributionspunkter för flytande biogas i Norge under året och utöka sitt distributionsnät i Sverige.

Redan nu står nya St1 stationer med flytande biogas för tunga fordon klara i anslutning till stationerna Shell Hämeenlinna Iittala och St1 Mäntsälä i Finland. Målet är att bygga nya stationer även i Hirvaskangas, Halikko i Salo och Voutila (Brutuby) i Vanda redan i år. I fortsättningen kommer St1s LBG-nät att utvidgas till olika delar av Finland. 

I ett första skede kommer biogasen som säljs på stationerna bland annat från St1s egna produktionsanläggningar i Sverige tills produktionen i Finland når full kapacitet under de närmaste åren. 

Som en del av sin egen energiomställning satsar St1 inte bara på biogas, utan även på förnybar HVO-diesel och eldningsolja i sin distributionsnätsutveckling samt på att bygga upp ett högeffektivt nätverk för elbilsladdning.
 
Betydande potential för utsläppsminskning med förnybar biogas 

Flytande biogas är ett förnybart bränsle som vid användning i tung trafik kan ge avsevärd utsläppsminskning – upp till över 100 %, beroende på biogasens ursprung. Biogas påskyndar i synnerhet omställningen av tung trafik från fossila bränslen till alternativ med förnybar energi.
 "Förnybar biogas är cirkulär ekonomi när den är som bäst. Den spelar en viktig roll för energiomställningen och minskningen av utsläppen från tung trafik. En fordonspark som drivs med biogas har funnits länge och transportföretagens vilja att investera i gasdrivna lastbilar växer nu kraftigt. I takt med att tankstationsnätet växer ökar antalet tunga fordon som använder biogas snabbt på våra landsvägar", säger Matti Oksanen, chef för gasaffärssektorn på St1.  
 
"Biogas är ett mycket konkurrenskraftigt transportbränsle bland förnybara alternativ och förlorar inte i prestanda jämfört med traditionell diesel. Genom att övergå till LBG-fordon kan våra företagskunder effektivt minska utsläppen från sina logistikkedjor och bedriva en långsiktigt ansvarsfull affärsverksamhet", säger Mikko Reinekari, försäljnings- och marknadsföringschef B2B på St1.

"För transportbranschen är det utmärkt att man börjar utöka distributionsinfrastrukturen för flytgas – det stödjer Finlands Transport- och Logistikförbund SKAL:s inriktning på drivkraftsomställning. Enligt resultaten från vår senaste transportbarometer ökar andelen tunga fordon som drivs med flytande biogas avsevärt i företagens investeringsplaner. Även i det grundscenario som är kopplat till Finlands nationella klimat- och energistrategi kommer antalet gasdrivna fordon i tung trafik att öka åtminstone fram till 2050", konstaterar Anssi Kujala, verkställande direktör för Finlands Transport- och Logistikförbund SKAL.

Stora investeringar i produktion och distribution av biogas i Norden
 
Biogas är en viktig del av samhällets energiomställning och St1 satsar stort på produktion och distribution av biogas på alla sina hemmamarknader. 
 
Bolaget har blivit en ledande biogasaktör inom vägtrafiksegmentet i Sverige, där det redan har ett brett biogasstationsnät och flera biogasproduktionsanläggningar, i två av dessa är St1 majoritetsägare. I slutet av januari invigdes St1s nyaste biogasraffinaderi och kondenseringsanläggning i Borås Sverige. Genom joint venture-företaget 1Vision Biogas AB äger St1 även Biokraft International AB, som är Nordens ledande producent av LBG. Dessutom pågår planering av biogasproduktion på St1 i Norge. 
 
I Finland har St1 och livsmedelsbolaget Valios gemensamma företag, Suomen Lantakaasu Oy, som mål att bygga en helhet bestående av en produktionsanläggning i industriell storleksklass samt tre mindre anläggningar som producerar flytande förnybar biogas av gödsel och andra sidoströmmar inom jordbruket från nötkreatursgårdar i Övre Savolax. Hybridanläggningen planeras stå färdig år 2026. 

Dessutom förvärvade joint venture-företaget i februari majoriteten av Nurmon Bioenergia Oy, som inom samma tidsram kommer att bygga en produktionsanläggning i industriell storleksklass för flytande biogas i närheten av Atrias produktionsanläggning i Nurmo. 

Sammantaget avser Suomen Lantakaasu att uppnå en produktionskapacitet på en terawattimme, vilket täcker en betydande del av behovet för den finska vägtrafiken fram till 2030. 

 

Närmare upplysningar:

St1, Matti Oksanen, chef för gasaffärssektorn
tfn +358 40 483 6035, matti.oksanen@st1.com  
 
St1, Liisa Joenpolvi, Senior Advisor, Corporate Affairs
tfn +358 50 411 0025, liisa.joenpolvi@st1.com 

 

St1 är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 259 marknadsplatser med butiks- och drivmedelsstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter för närvarande över 1000 personer. Läs mer på www.st1.se.

arrow-right
Föregående
Nu öppnar vi våra första St1 Truck-stationer

11.06.24

Mer intressant läsning

Se alla inlägg