Shellstationerna skyltas om till St1

St1 äger och driver sedan 2010 de cirka 190 svenska Shellstationerna under en varumärkeslicens med Shell. St1 har fattat beslutet att driva hela stationsnätet under det egna varumärket St1. Varumärkeslicensen gäller fortsatt i ytterligare några år, varför förändringen genomförs först när avtalet löper ut. 

St1 köpte 2010 merparten av Shells affärsverksamhet i Sverige. Köpet omfattade bland annat depåverksamhet, logistik, marina drivmedel och drivmedelstationer samt ett raffinaderi. Vid förvärvet ingick St1 ett långsiktigt licensavtal om att använda Shellvarumärket på stationsverksamheten. St1 förvärvade 2010 även huvuddelen av Shells affärsverksamhet i Finland och 2015 även motsvarande i Norge.

Energikoncernen St1 har ett nordiskt stationsnätverk som omfattar cirka 1 270 St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge samt ett växande antal biogasstationer och laddningsställen för elbilar. Nätverket består av marknadsplatser där det, förutom drivmedel och elbilsladdning, finns butiker, restauranger och biltvättar.

  • Utvecklingen av vårt eget varumärke och dess erbjudande hjälper oss att vara än mer konkurrenskraftig och effektiv i en utmanade marknadssituation och vi kommer att uppnå det genom att vi fördubblar synligheten av St1-varumärket i marknaden, säger Daniel Wandebäck, ansvarig för stationsverksamheten i Sverige. 
     
  • Stationsnätverket är den publika delen av St1s verksamhet och är en viktig kanal för att introducera mer och fler förnybara energiprodukter till våra kunder tillsammans med nya tjänster. Vår vision – att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medventen energi – stärker varumärket St1 och stödjer vår färdplan för energiomställning, förklarar Daniel Wandebäck.

 

För mer information: 
Faisal Ouahid, Marknads- och Informationschef, St1 Sverige
Telefon 08-5554 8001
faisal.ouahid@st1.com

St1 station

St1 är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 270 marknadsplatser med butiks- och drivmedelsstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter för närvarande över 1 000 personer www.st1.se

 

arrow-right
Föregående
Ny musiktjänst ska ge svenska bilförare lägre drivmedelskostnad och minska klimatpåverkan

04.06.23

Nästa
Årets godaste St1-samarbeten prisade

29.09.23

Mer intressant läsning

Se alla inlägg