De djupa brunnarna i anknytning till St1s geotermiska pilotprojekt i Otnäs överlämnas till forskning

Vid St1s geotermiska värmeanläggning i Otnäs (Otaniemi) i Esbo, borrades två brunnar med ett djup på över sex kilometer, där berggrunden har en temperatur på omkring 120 grader. Projektet avbröts då man inte lyckades få vattnet att strömma med tillräcklig kraft åt det andra hållet, och därmed skulle den planerade värmeanläggnings kapacitet inte ha varit ekonomiskt lönsam. I det här skedet överlåter St1 projektets brunnar till vetenskaplig forskning.

Finlands djupaste brunnar, som har borrats i hård finsk granit, har väckt ett stort intresse som forskningsobjekt. Sett ur ett internationellt perspektiv skapar brunnarna en helt unik forskningsmiljö där studier i geotermisk energi och andra geovetenskaper kan utnyttjas inom mikrobiologisk forskning. Utöver ett internationellt intresse har bland annat Teknologiska forskningscentralen VTT, Geologiska forskningscentralen GTK samt Helsingfors Universitet visat sitt intresse.

”GTK ser forskningsbruket av brunnarna i Otnäs som en unik chans att lyfta fram finländsk och internationell kunskap inom geotermisk energi och övriga geovetenskaper, säger Teppo Arola ledande expert på geoenergi vid GTK.

Projektet i Otnäs pionjär inom utveckling av geotermiska brunnar
St1 satsar fortsatt kraftigt i utvecklingen av geotermisk värmeproduktion. Det unika kunnandet inom geofysik och geologi som projektet i Otnäs medfört utgör en stadig grund för utvecklingsarbetet.

”Kunskapen vi skaffat oss i Otnäs har kunnat nyttjas i utvecklingsarbetet av värmebrunnar, vilket producerar allt konkurrenskraftigare lösningar för uppvärmningen av större fastigheter, såsom till exempel flerfamiljshus och köpcentrum. Avancerade geovärmelösningar kommer att spela en avgörande roll för övergången till utsläppsfri produktion av värme. Den gröna övergången kräver både ett fördomsfritt utvecklingsarbete och betydande investeringar i nya utsläppsfria energilösningar,” säger Hannes Haapalahti, chef vid enheten Heat from the Ground på St1.

Mer information St1, Hannes Haapalahti, chef för enheten Heat from the Ground, tfn 010 557 11

St1 Nordic Oy vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 290 butiks- och tankstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter för närvarande över 1 200 personer. www.st1.com

arrow-right
Föregående
St1 planerar ny biogasanläggning tillsammans med Valio

20.12.22

Nästa
Ny St1 Biogasstation i Strängnäs öppen för alla

01.06.23

Mer intressant läsning

Se alla inlägg