St1 planerar för solcellsparker i Dalarna

St1 Sverige planerar att bygga upp till tre solcellsparker i Borlänge och Säter, Dalarna på totalt 80 MW. Företaget har redan tecknat arrendeavtal för alla tre parkerna och ska nu påbörja miljöstudier och fågelinventeringar för att säkra att området lämpar sig för en solcellsanläggning. Förhoppningen är att parkerna är i gång 2025 och 2026. 

Det här projektet är väldigt spännande och ett viktigt steg i vår energiomställningsresa. Vi investerar för att omvandla vår värdekedja till att erbjuda våra kunder mer och mer CO2-medveten energi, säger projektledare Maija Kylmäkorpi. 

Hon understryker vikten av de arrendeavtal som tecknats med entusiastiska lokala markägare. 

Jag är väldigt glad att kunna säga att vi har ett bra samarbete, och jag uppskattar deras positiva inställning till att samarbeta med St1 för att utveckla solcellsparker, säger hon. 

Med i det gemensamma beslutet mellan tre markägare var Gunnar Sahlin och Kerstin Sahlin, ägare till Sahlin Strutsfarm. Gunnar Sahlin berättar att markägarna aktivt kontaktade flera energibolag som var intresserade av solenergi för att hitta rätt partner.

Marken är inte täckdikad och inte särskilt produktiv; dessutom är tomterna små och oregelbundna. Vi fick en begäran om att installera solpaneler där, eftersom det finns en direkt anslutningspunkt för el i området, förklarar han och fortsätter; vi kontaktade flera intressenter intresserade av att bygga solparker, ofta med någon investerare i bakgrunden. Till slut valde vi St1, ett mindre energibolag, som vill investera i grön energi för framtiden. För oss jordbrukare kommer solparken att ge en extra intäkt till verksamheten och därmed säkra ekonomin på gårdarna. Det är mycket viktigt nu när vädret förändras mer än någonsin, säger han.

En av de andra markägarna som undertecknat avtalet är Magnus Olsson, som driver en ekologisk mjölk- och spannmålsgård.

Ja, vi fattade ett gemensamt beslut om detta eftersom vi fann att St1 hade de bästa villkoren. Vi tyckte också att företaget var bra att samarbeta med. Vad jag vet blir det här den första solparken i området och jag tror att det ska bli spännande att följa noga, säger Magnus Olsson

Han tillägger också att han tycker det är positivt att bidra till miljön genom att hyra ut mark. Han har också sina egna solpaneler som ger honom cirka 75 MWh.

Den tredje markägaren som ligger till grund för detta projekt är Joakim Elfving som driver en gård i Rommeholen med cirka 50 travhästar och har drivit denna verksamhet sedan 2012.

St1 kommer nu att påbörja de studier och inventeringar som krävs för solcellsparken, som sedan skickas på samrådsförfarande innan en formell ansökan kan göras innan parken kan få ett tillstånd.

För två månader sedan, i november 2023, tillkännagav St1 sitt första solparksprojekt, som ligger på Risholmen utanför Göteborg. Byggandet av denna park är planerat att påbörjas i början av 2024.

 

För frågor om solcellsparkerna, kontakta:

Maija Kylmäkorpi, ansvarig sol- och vindkraft
maija.kylmakorpi@st1.com
Telefon: +46855548419

För pressfrågor kontakta:

Frida Nilsen Mrad, kommunikationschef St1 Sverige
Frida.Nilsen.Mrad@st1.com
Telefon: +46761482842

 

St1är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 270 marknadsplatser med butiks- och drivmedelsstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter för närvarande över 1000 personer. Läs mer på www.st1.se and www.st1.com  

 

 

arrow-right
Föregående
St1 lanserar ny mobilapp som ska förenkla för kunderna

24.01.24

Nästa
1Vision Biogas har erhållit erforderliga myndighetstillstånd och -godkännanden och kommer att lämna ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Biokraft inom kort

30.01.24

Mer intressant läsning

Se alla inlägg