St1 investerar i solcellspark på Risholmen i Göteborg 

St1 fortsätter sin satsning på energiomställningen och breddar nu sin produktportfölj till att också innehålla solcellsprojekt.  Ett investeringsbeslut är taget och i januari tas det första spadtaget för en solcellspark på Risholmen utanför Göteborg. När anläggningen tas i bruk, under tredje kvartalet 2024, kommer den producera förnybar el som motsvarar ca 3500 hushålls elkonsumtion under ett år*. Elen som produceras kommer att säljas på det kommersiella elnätet.

Svea Solar har fått i uppdrag att bygga solcellsparken och Sweco kommer projektleda bygget, som färdig installerat kommer att täcka 7 ha mark, ha en kapacitet på 9,5 MW och en årlig produktion av 8,5 GWh.  

Investeringen är ett led i vår långsiktiga omställning och är ett viktigt komplement till vår energi övriga portfolio. Solenergi, liksom vindkraft, är en viktig möjliggörare för att uppfylla St1s vision att bli ledande producent och säljare av CO2-medveten energi.  

– Solcellsparken kommer att vara placerad på den delen av Risholmen som ägs av St1 vilket är ett perfekt läge där närheten till havet gör att vi får fler soltimmar, säger Oskar Bengtsson, chef för St1 Refinery AB:s Strategiska Projekt.    

*Räknat på genomsnittlig förbrukning av 2500 kWh per lägenhet, per år i Sverige.

 

För frågor om Risholmens solcellspark kontakta:
Oskar Bengtsson, chef för St1 Refinery AB:s Strategiska Projekt
Oskar.Bengtsson@st1.com
Telefon: +46317446047     


För pressfrågor kontakta:
Frida Nilsen Mrad, Kommunikationsansvarig St1 Sverige
Frida.Nilsen.Mrad@st1.com
Telefon: +46761482842

 

St1 är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 270 marknadsplatser med butiks- och drivmedelsstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter för närvarande över 1 000 personer. Läs mer på www.st1.se

arrow-right
Föregående
Årets godaste St1-samarbeten prisade

29.09.23

Nästa
SCAs och St1s projekt Biorefinery Östrand ingår EU-avtal om innovationsstöd

13.12.23

Mer intressant läsning

Se alla inlägg