Elektricitet från vinden

Siktar på att bli ledande på den nordiska marknaden för vindkraft

Vindkraft är en av de mest kostnadseffektiva formerna av elproduktion. Den använder en oändlig råvara: vind från solen. Kontinuerlig utveckling av vindkraftteknik fortsätter att förbättra effektiviteten i vindkraftverken.

Vi siktar på att bli ledande på alla marknader där vi är verksamma. Fokus för våra investeringar är på områden där det är mest kostnadseffektivt att producera elektricitet från vindkraft med hänsyn tagen till platsens vindförhållanden och nätanslutningar såväl som samhällets acceptans. Vi utvecklar egna projekt från första steg till färdig park. Vi erbjuder Asset management för externa vindparker.Vi söker efter projekt, partnerskap och investeringstillfällen i Norden. De arktiska områdena, i synnerhet, är intressanta med avseende på potentiell produktion av förnybar energi.