På väg mot en fossiloberoende framtid

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO-medveten energi.

Grön buss

På St1 jobbar vi för att utveckla och erbjuda nya bränslen som gör att vi successivt ställer om till helt förnybara drivmedel. Så att vi minskar den negativa miljöpåverkan men kan behålla friheten att köra bil och förenkla vardagslivet.
1st REnewable Diesel innehåller minst 50 % förnybara komponenter, en andel som vi ökar hela tiden, och ger en betydligt lägre klimatpåverkan än vanlig fossil diesel. Den uppfyller både europeisk och svensk standard och går jättebra att tanka även om du har annan diesel i tanken idag. De blandar sig utan problem.
1st REnewable Bensin är vår grönaste bensin och innehåller mer än 10 % förnybara biokomponenter. Alla är råvaror utvalda med samma höga kvalitetskrav som vi ställer på allt som ingår i våra drivmedel. 1st Renewable bensin uppfyller europeisk och svensk standard och kan blandas med all annan bensin.

Både 1st Renwable bensin och diesel tillverkas vid vårt raffinaderi på Hisingen och finns just just nu på 9 stationer i Göteborg. Så du som bor eller passerar här har störst möjlighet att tanka både smart och grönt samtidigt. Du hittar oss här:

St1 Askim, Hantverksvägen, St1 Göteborg Kallebäck, Sankt Sigfridsgatan, St1 Mölndal, Lamevallsgatan, St1 Västra Frölunda, A Odhners Gata, St1 Västra Frölunda, Antenngatan, St1 Angered, Grepgatan, St1 Göteborg Kvillebäcken, Gustaf Dalénsgatan, St1 Hisings Backa, Transportgatan, St1 Säve och Bärby Bygdegårdsväg.
Välkommen!