Ledningsanvisning

Har du koll på vad som finns under och över marken?

Det finns ledningar och kablar både över och under marken. För att de inte ska skadas är det bra om du vet var de ligger när du planerar att gräva, bygga eller spränga. En skadad ledning kan resultera i stora konsekvenser för många.

Både företag och privatpersoner som orsakar skada på ledning i samband med grävning, utan att anvisning har gjorts eller på grund av försumlighet eller vårdslöshet, är ersättningsskyldiga. Den ansvarige debiteras då för de kostnader som uppstår som följd av skadan, inklusive eventuella skadestånd.

Ledningsanvisning

För att undvika att gräva på ledningar kan du använda den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. Beställ ledningsanvisning minst tio arbetsdagar före planerad grävstart. Om du har ett större grävprojekt kan vi hjälpa till med planeringen.

Gasledningar

Gasledningar är placerade med ett djup av cirka 0,6 meter eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste stor försiktighet råda när grävning sker i närheten av gasledningarna och St1 skall alltid kontaktas för samordning och rådgivning före arbetenas påbörjande.