Om ledningsanvisning

Ledningsanvisning

För att undvika att gräva på ledningar kan du använda den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. Beställ ledningsanvisning minst tio arbetsdagar före planerad grävstart. Om du har ett större grävprojekt kan vi hjälpa till med planeringen. Kontakta oss på telefon 0771 155 050.

En ledningskarta skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar och är kostnadsfri. Om St1 ledningsinformation anser att kartunderlaget är otillräckligt kommer kostnadsfri anvisning att utföras på plats tidigast tio arbetsdagar efter beställning. Snabbare hantering, samt eventuell upprepad anvisning, kan innebära en kostnad för dig som kund.

Vad händer sen?

Utlämnad dokumentation är giltig i tre månader och ledningsvisning/anvisning på plats i 30 dagar. Anvisning på plats innebär spraymålning eller märkpinnar i marken. Det är sedan upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverkar synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen.

Tänk på att ledningarnas verkliga placering kan avvika mot anvisningen i kartan. Därför ska grävning för hand, med exempelvis spade eller skyffel, göras inom 1 meter på vardera hållet från anvisningen. Tryckluftsspett eller liknande verktyg får inte användas. Observera att förläggningsdjupet kan variera (läs mer under punkten Förläggningsdjup nedan).

Ansvar för dokumentationen

Mottagaren ansvarar för att dokumentationen endast används till det aktuella uppdraget, att den inte lämnas ut till obehöriga, samt för angiven tid för aktualitet och säkerhet/precision i dokumentationen. Informationen ska förvaras på ett säkert sätt under hela arbetsperioden med kopia på platsen för markarbetet. När uppdraget är slutfört ska dokumentationen makuleras. Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar.

Förläggningsdjup

Gasledningar är placerade med ett djup av cirka 0,6 meter eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste stor försiktighet råda när grävning sker i närheten av gasledningarna och St1 skall alltid kontaktas för samordning och rådgivning före arbetenas påbörjande.